Rødgrønt 2023

Les LO i Oslos valghefte

Klikk på bildet under eller klikk her for å laste ned heftet med intervjuer LO i Oslo har laget til kommunevalget 2023:

Forsidebilde av LO i Oslo valghefte 2023 med intervjuer og redaksjonelle saker.Politisk pub onsdag 6. september kl. 17 på Internasjonalen på Youngstorget:

Velferd – hva står kampen om?

Hva ligger bak ord som egenregi, velferdsprofitører og bendelormøkonomi? Er det riktig eller feil at kommersielle selskaper skal tjene penger på velferd? Er det bra eller dårlig når anbud blir dyrt og fører til dumping av ansatte?

Oslo kommune er landets største arbeidsgiver og stor på kjøp av tjenester. Siden 2015 har det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre tatt flere tjenester tilbake til kommunal drift, som for eksempel skolevaktmestere, sykehjem og renovasjon. At tjenester og oppgaver gjøres av kommunen selv, i egenregi, er én viktig forutsetning for å kunne gjøre dem bedre.

Vi ser at en får best kontroll og tryggere tjenester med egenregi. I valgkampen har vi derfor reist krav om at renholderne i kommunen etter hvert skal ansettes i kommunen når anbudene går ut. I dette møtet vil vi gi eksempler på hvorfor vi i fagbevegelsen er for at kommunen drifter selv.

Tillitsvalgte i våre fagforeninger vil dele erfaringer, som at når Oslo kommune gjør det selv, er det lettere å få flere ansatte inn i hele faste stillinger. Ansatte i hele faste stillinger blir bedre kjent med arbeidet og arbeidsoppgavene, og med innbyggerne som bruker tjenestene.

Det er lettere å samarbeide med kolleger man kjenner godt, og det er enklere å få til tverrfaglig samarbeid. Brukerne av tjenestene blir også tryggere på ansatte de kjenner godt.

Se, lik og del Facebook-arrangementet her!

Se hva partiene svarer på LO i Oslos krav

LO i Oslos 28 krav til de politiske partiene i bystyret spenner fra arbeidsliv og bolig, via tilbud for barn og unge, ENØK-tiltak og sykehus. På bakgrunn av partienes svar på våre krav, har vi valgt å anbefale fem partier. Om du vil gjøre deg opp din egen mening, kan du lese hva partiene svarer her.Vi deler ut valgheftet i Oslo

Arne Larsen og Ingunn Gjerstad på Høybråten.

Vi deler ut LO i Oslos valghefte rundt om i Oslo. Her deler Arne Larsen, leder i Oslo og Akershus NNN, og Ingunn Gjerstad, LO i Oslo, ut på Høybråten stasjon tirsdag 22. august.


Fagforbundet helse, sosial og velferd delte ut LO i Oslos valghefte på Majorstua T-banestasjon mandag 14. august 2023.

Fagforbundet helse, sosial og velferd fikk delt ut mange hefter på Majorstua T-banestasjon mandag 14. august.


Nåværende leder i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, og forrige leder, Roy Pedersen, delte ut valghefter på Grorud togstasjon.

Nåværende leder i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, og forrige leder, Roy Pedersen, delte ut valghefter på Grorud togstasjon.Du kan forhåndsstemme fra 10. august

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner til 8. september. I Oslo er det 29 lokaler hvor du kan stemme på forhånd. Se oversikt over alle valglokaler på valglokaler.no.

– Vi må ha råd til å bo i Oslo også!

Boligprisene stiger, særlig i Oslo. Tallet på unge som kjøper sin første bolig er rekordlavt, og i leiemarkedet overbyr de hverandre. Inngangsbilletten for bolig er blitt for høy.

Ingunn Gjerstad i LO i Oslo og Ann-Rita Andal i Leieboerforeningen.

Ingunn Gjerstad i LO i Oslo og Ann-Rita Andal i Leieboerforeningen.

Les intervjuet med Ann-Rita Andal i Leieboerforeningen her.Bedre utbygd velferd fra 2015

De siste åtte årene har Oslo hatt et rødgrønt flertall, og det har gitt bedre velferd for mange av byens innbyggere. Da de rødgrønne vant kommunevalget i 2015 var det 5.000 barn uten barnehageplass i Oslo. Nå er det bygget 3.500 nye plasser og vi har fått 460 flere barnehagelærere i de kommunale barnehagene, og grunnbemanningen har økt. 92 prosent av alle barn går nå i barnehage.

Fra 2023 har alle barn i Oslo, fra første og opp til fjerde trinn, tilgang til gratis halvdagsplass i skolefritidsordningen. Ifølge SSB synker andel fattige barn.


Bilde av barn som lærer seg bokstaver.

Oslo kommune er landets største arbeidsgiver og stor på kjøp av tjenester. Nå har flertallet i Oslo siden 2015 tatt flere tjenester tilbake til kommunal drift – skolevaktmestere, sykehjem, renovasjon og mer. At flere tjenester og oppgaver gjøres av kommunen selv, i egenregi, er én viktig forutsetning for å kunne forbedre tjenestene.

De ansatte og tillitsvalgte er gjennom medbestemmelse og tillit med på å videreutvikle kommunens tilbud. Vi vil også at Oslo bruker innkjøpsmusklene sine på en etisk forsvarlig måte og er glade for Oslo-modellen.

I skolen er det ansatt flere lærere og finansieringssystemet er styrket. Aktivitetsskolen er gratis for stadig flere grupper og andelen som bruker tilbudet har økt svært mye.

Også yrkesfagsatsing, skolehelsetjeneste, klimabudsjett, luftkvalitet og fritidstilbud er forbedret.

I forkant av høstens valg har våre fagforeninger valgt ut 28 spørsmål som vi har spurt partiene om. Du kan lese alle svarene her.