LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

19. februar

Politisk lunsj kl. 12:00 om arbeidstilknytning, arbeidstid, utdanning og læring. Se politisk lunsj her på direkten hvor du også kan sende inn spørsmål og kommentarer i løpet av sendingen.

1. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo på nett kl. 17:00.

16. mars

Webinar kl. 18:00 om EUs arbeidslivspolitikk – trenger vi EØS-avtalen? Se webinaret her.

22. mars

Årsmøte i LO i Oslo på nett kl. 17:00.

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

Send inn forslag på kandidater til LO i Oslos utvalg og valgkomiteen 2021:

Forslag bør begrunnes og relevante kvalifikasjoner oppgis. Vi gjør oppmerksom på at alle er på valg slik at de som nå sitter i utvalgene også må foreslås dersom det er ønskelig at de fortsetter. Forslagsfrist er mandag 7. desember 2020. Rekker dere ikke fristen kontakt oss på e-post post@lo-oslo.no.


Fyll ut forslagsskjemaet og send inn:

Hvis dere har forslag på flere kandidater fyll først ut dette skjemaet for en kandidat og klikk deretter på knappen «Send inn forslag og åpne nytt skjema for å foreslå ny kandidat». Da kommer det opp nytt skjema for neste kandidat. Informasjonen om forslagsstiller blir stående så du ikke trenger å skrive inn dette flere ganger.

Forslagstiller (fagforening / fylkesorganisasjon):
Kontaktperson:
E-postadresse:
Telefon:
Kandidatens navn:
Kryss av for hvilke(t) utvalg / valgkomiteen kandidaten foreslås til:
Internasjonalt utvalg Kulturutvalget
Næringspolitisk utvalg Solidaritetsutvalget
Ungdomsutvalget Valgkomiteen
E-post til kandidaten:
Telefon til kandidaten:
Kandidat er medlem i:
Begrunnelse / kandidatens kvalifikasjoner:

Dere kan også sende inn forslag på e-post til post@lo-oslo.no i stedet for å bruke skjemaet.