LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

5. juli

Fanemarkering kl. 12 ved NHO/Abelia på Majorstua til støtte for de streikende på IKT-overenskomsten.

22. juli

Fanemarkering for 22. juli på Youngstorget kl. 13.

Meld deg på nyhetsbrevet

LO i Oslo sender ut nyhetsbrev omkring to ganger i måneden. Hvis du vil ha nyhetsbrevet, meld inn e-postadressen du vil ha nyhetsbrevet sendt til:

Bevar Oslo Nye teater!

LO i Oslo 25. juni 2024:

LO i Oslo støtter alle krefter som nå samles for å redde Oslo Nye Teater mot det borgerlige byrådets planer om å legge ned eller kutte store deler av det.

Oslo Nye Teater har i 100 år vært byens eget. I en tid hvor kunstig intelligens tar mer og mer over, og sosiale medier fyller mange unge og voksnes fritid, er det viktig å ha kulturelle møteplasser, hvor folk kan oppleve levende mennesker på scenen i felleskap med andre. Teateret har gjennom årene nådd ut til brede lag i Oslos befolkning med sine forestillinger og er en viktig bidragsyter til byens kulturelle tilbud til grupper som ellers ikke nås.

Teateret er en levende organisme med 90 faste ansatte og omtrent 300 frilansere innom i løpet av et år. Disse favner mange yrkesgrupper, alt fra skuespillere, musikere, sminkører, scenearbeidere, syere, snekkere til dansere og frisører. Noen har faste stillinger, andre leies inn til enkelte forestillinger. Antall personer som vil bli rammet av en nedleggelse vil derfor langt overgå antallet årsverk.

Oslo by vil bli fattigere, hvis Høyre-byrådet lykkes i å gjennomføre en nedskalering eller i verste fall en nedleggelse av Oslo Nye Teater.

Tidligere skiftende byråd har gjennom årene satt teateret under press og krevd en større egeninntjening, så teateret har måttet spare og imøtekomme trangere økonomiske rammer. Årene med pandemi, hvor alt var lukket, gjorde situasjonen enda vanskeligere. Men teateret kom seg på beina igjen. La det fortsatt leve!

Bevar arbeidsplasser og kulturtilbud i byens eget teater!