LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

24. februar

Solidaritetsmarkering for Ukraina kl. 12 på Eidsvolls plass.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

1. mars

Fagforeningslunsj kl. 11 hos LO i Oslo i Møllergata 24 om hvordan det går med 6-timersdagen.

5. mars

Politisk pub kl. 17 på Kulturhuset om kvinners utdannings- og yrkesvalg, likelønn og likestilling.

7. mars

Broen til framtiden – folkets klimakonferanse, på Rebel i Oslo.

8. mars

Arrangementet på Youngstorget starter kl. 17:50 og demonstrasjonstoget går ca. kl. 18:30. Se program for 8. mars her.

8. mars

Konsert etter toget med Sliteneliten, Sosialistisk kor i Oslo og Halvsøstra i kulturkirken Jacob kl. 20.30. Se Facebook-arrangementet her.

11. mars

Boligseminar kl. 11:30 hos LO i Oslo i Møllergata 24 on ikke-kommersielle utleieboliger.

13. mars

Østkantstafetten og arbeideridretten - åpent møte på Sagene samfunnshus kl. 18 om Arbeidernes idrettsforbund (AIF) som ble stifta for hundre år siden.

14. mars

Aksjonsdag for pensjon: Det er arbeidslivet som må endres, ikke pensjonsalderen. Fanemarkering kl. 15:00 foran Stortinget.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslo støtter den viktige streiken ved Tesla-verkstedene i Sverige

LO i Oslo 27. november 2023:

LO i Oslo støtter de 130 modige bilmekanikerne ved Tesla-verkstedene i Sverige som har gått til streik for tariffavtale!


LO i Oslo støtter det svenske fagforbundet IF Metall og mener dette er en grunnleggende viktig streik for hele den nordiske arbeidslivsmodellen. Hvis Tesla får operere uten tariffavtaler åpner det for at andre internasjonale selskaper kan underminere den nordiske modellen, også i andre bransjer.

Den enorme suksessen til Tesla er bygget på titusener av ansatte sin innsats rundt om i verden. Det er arbeidet til de mange som har gjort Tesla til en verdensledende el-bilprodusent. Sammen med ansatte i andre Musk-eide selskaper har de gjort Elon Musk til verdens rikeste mann. En mann som tydeligvis ikke har noe å gi tilbake. Det er skammelig og usselt.

Musk stiller strenge krav til de ansattes arbeidsinnsats og lojalitet. Han er en innbitt og høylytt motstander av fagorganisering og tariffavtaler, og hevder sine synspunkter i ytringsfrihetens navn, samtidig som han effektivt og brutalt begrenser sine ansattes frihet. Tidligere framsatte ønsker ved Tesla-virksomheter i USA om bedre lønn, arbeidsbetingelser og tariffavtaler har blitt møtt med represalier og oppsigelser. Det er dokumentert en utbredt fryktkultur i mange av Teslas virksomheter. Desto større respekt står det av kampen de svenske bilmekanikerne nå står i!

LO i Oslo støtter også alle de som er i sympatiaksjoner. I Norge går havnearbeiderne i Fellesforbundet nok en gang i bresjen for et rettferdig arbeidsliv ved å hindre at Teslaer som skal til Sverige losses i norske havner etter at de svenske havnearbeiderne har stengt de svenske havnene for lossing og lasting av Teslaer. Svenske postbud stopper leveranser til Tesla-kontorer og -verksteder. Fagforbundet Målarna har stoppet alle lakkeringsarbeider på Teslaer. IF Metall har gått til blokade av produksjonen av aluminiumsdeler ved Hydro Extrusion i Vetlanda som Tesla-bilene trenger. Fra 28. november stopper fagforbundet Byggnads alle servicearbeider, reparasjoner og ombygginger ved Teslas verksteder i Sverige.

Under streiken er det viktig å hindre at Teslas virksomhet flyttes fra Sverige til andre land. Derfor er det nødvendig at fagbevegelsen i omkringliggende land, som havnearbeiderne i Norge, stiller solidarisk opp i sympatiaksjoner. LO i Oslo er imponert over de mange sympatiaksjonene og mener dette er et eksempel til etterfølgelse!

LO i Oslo ber Teslas ledelse om snarest å ta til fornuft ved å møte de streikende i reelle forhandlinger på en konstruktiv og ryddig måte.

Tesla må ta lærdom av andre store og suksessfulle virksomheter som har blitt verdensledende blant annet fordi de har et godt og sunt forhold til sine ansatte. Forhold som innebærer respekt, medbestemmelse og et godt partssamarbeid regulert av kollektive avtaler. Hvis Tesla skal opprettholde sin posisjon er de avhengige av dyktige ansatte, og må snarest se på de ansatte som det de er; en verdifull ressurs som det må investeres i. Vi krever at Tesla snur og utvikler seg til å bli et godt eksempel på hvordan et organisert arbeidsliv vil gi positive resultater for alle.

Tesla-streiken er en av de store kampene mellom arbeidere og den ekstreme kapitalismen. Globale selskaper med enorm makt truer den nordiske modellen og alle menneskers rett til fagorganisering. Derfor må denne streiken vinnes! LO i Oslo støtter opp om de modige arbeiderne som står midt i kampen og alle de tusener som slutter seg til streiken gjennom sympatiaksjoner!