LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Våpenhvile nå – slipp nødhjelp inn i Gaza

LO i Oslo representantskap 30. oktober 2023:

Israels daglige terrorbombing av Gaza påfører en hardt prøvet sivilbefolkning store tap og lidelser. situasjonen har utviklet seg fra vondt til verre. Til nå har over flere tusen uskyldige blitt drept i Gaza og Israel. Mange av dem barn, og tusener flere er skadet. Minst 42 prosent av Gazas boligmasse er så langt rasert, og over 1,4 millioner mennesker er fordrevet og har mistet sine hjem. Samtidig har over hundre palestinere blitt drept på Vestbredden og hundrevis har blitt fordrevet av myndighetene og voldelige bosettere.

En ufattelig humanitær katastrofe utspilles foran øynene våre. Dette er uakseptabel kollektiv avstraffelse av sivilbefolkningen. Det er et alvorlig brudd på folkeretten. Denne krigen og volden må stanses.

LO i Oslo har lang tradisjon med å støtte og samarbeide med palestinsk fagbevegelse. Vi sørger i dag dypt over hva våre palestinske kamerater nå opplever både i Gaza og på Vestbredden.


LO i Oslo krever derfor:

Stopp alle drap på sivile

Våpenhvile nå

Frigi alle gisler umiddelbart

Respekter humanitær rett, som skal sikre ofre for krigshandlinger nødvendig helsehjelp

Opphev den totale blokaden av Gaza

Sørge for at sivilbefolkningen får nødvendig nødhjelp som vann, mat, medisinsk utstyr og drivstoff

Norge må ta initiativ til at krigsforbrytelser etterforskes og dokumenteres i Israel og i Gaza

Stopp krigen nå

Oljefondet må trekke seg ut av selskap som opererer på okkupert land i strid med folkeretten

Boikott Israel