LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Nå må den norske stat rette seg etter høyesterettsdommen:

Riv vindturbinene og la samene på Fosen få landet sitt tilbake!

LO i Oslo 16. oktober 2023:

11. oktober er det to år siden høyesterett enstemmig slo fast at vindparkene på Fosen-halvøya krenker samenes urfolksrettigheter. Dette er rettigheter som Stortinget har tatt inn i norsk lov, og staten kan ikke ignorere Fosen-dommen. Regjeringen ved statsminister Jonas Gahr Støre har også erkjent at det er et pågående menneskerettsbrudd. Likevel fortsetter vindturbinene å gå som om ingenting har skjedd.

Vindkraft er en av løsningene på klimakrisen, men vi kan ikke sette opp vindturbiner hvor som helst. Vi trenger det grønne skiftet, men ikke på bekostning av urfolks rettigheter.

Regjeringens håndtering av saken, eller mangel på sådan, svekker tilliten til staten. Norge var det første landet som ratifiserte ILO-konvensjon 169 om urfolks og stammefolks rettigheter og vedtok FNs erklæring om urfolks rettigheter i 2007. Men ettersom tiden går framstår staten i denne saken stadig mer som en kolonialist ved å kjøre over urfolks rettigheter. Regjeringens oppførsel vil svekke Norges omdømme og troverdighet internasjonalt.

Regjeringen må ikke gjenta feilene fra Alta-aksjonene for over 40 år siden. Regjeringen må ta ansvar og umiddelbart føye seg etter høyesteretts dom. Riv vindturbinene og la samene på Fosen få landet sitt tilbake!