LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

27. mars:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

30. mars:

Broen til framtiden – folkets klimakonferanse kl. 14:00 på Rebel i Universitetsgata 2.

Gi Fosen-samene landet sitt tilbake – riv vindturbinene

LO i Oslo 1. mars 2023:

Vindkraft er en av løsningene på klimakrisen, men vi kan ikke sette opp vindturbiner hvor som helst. I 2021 slo en enstemmig Høyesterett fast at vindkraftverkene Roan og Storheia på Fosen-halvøya krenker samenes urfolksrettigheter. Men vindturbinene står der fortsatt. Dette er rettigheter som Stortinget har tatt inn i norsk lov, staten kan ikke ignorere Fosen-dommen. Vi trenger det grønne skiftet, men ikke på bekostning av urfolks rettigheter.

Staten har trukket beina etter seg helt siden Fosen-dommen falt i Høyesterett, kanskje i håp om at hele saken skulle bli forbigått i stillhet i offentligheten. Nå prøver Olje- og energidepartementet å finne en løsning som lar vindturbinene stå, når rettsapparatet allerede har funnet tillatelsen ugyldig.

Sannhets- og forsoningskommisjonen har fått i oppdrag å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner, og skal overlevere sin rapport til Stortinget før sommeren. Samtidig som kommisjonen arbeider, ser vi et ekko av Alta-aksjonene fra over 40 år siden utspille seg i Oslo. Samene på Fosen må få landet sitt tilbake!