LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.



Aktivitetskalender

5. juli

Fanemarkering kl. 12 ved NHO/Abelia på Majorstua til støtte for de streikende på IKT-overenskomsten.

22. juli

Fanemarkering for 22. juli på Youngstorget kl. 13.

Meld deg på nyhetsbrevet

LO i Oslo sender ut nyhetsbrev omkring to ganger i måneden. Hvis du vil ha nyhetsbrevet, meld inn e-postadressen du vil ha nyhetsbrevet sendt til:

LO i Oslo støtter streiken for tariffavtale ved restauranten Olivia i Hegdehaugsveien

LO i Oslos representantskap 27. februar 2023:

LO i Oslo gir sin fulle støtte til de 21 medlemmene som gikk ut i streik 15. februar 2023 for å få tariffavtale ved restauranten Olivia i Hegdehaugsveien.

Ordnede lønns- og arbeidsforhold er en selvfølge for de fleste i norsk arbeidsliv, men dessverre finnes det arbeidsgivere som motarbeider dette og heller vil utnytte ansatte som de selv vil og maksimere profitten.

For LO i Oslo er det selvsagt at alle ansatte skal ha ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, og en tariffavtale er den beste garantisten for å få det. Derfor stiller LO i Oslo seg helt og fullt bak kravet om tariffavtale ved Olivia i Hegdehaugsveien.

Uten fagorganisering, tariffavtaler og en aktiv fagbevegelse blir det økte forskjeller og dårligere velferdsordninger. Vi oppfordrer alle fagforeninger til å gi sin støtte til denne rettferdige streiken og stille opp med streikevakter etter behov og sende inn støtteuttalelser.

Stå på, kamerater, vi i LO i Oslo støtter solidarisk opp om streiken og står bak dere til dere har vunnet!