LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslo støtter streiken for tariffavtale i 360 Logistics AS

LO i Oslos representantskap 27. februar 2023:

LO i Oslo gir sin fulle støtte til medlemmene i logistikkbedriften 360 Logistics AS på Haraldrud som gikk ut i streik 9. februar 2023 for å få tariffavtale.

Ordnede lønns- og arbeidsforhold er en selvfølge for de fleste i norsk arbeidsliv, men dessverre finnes det arbeidsgivere som motarbeider dette og heller vil utnytte ansatte som de selv vil og maksimere profitten.

For LO i Oslo er det selvsagt at alle ansatte skal ha ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, og en tariffavtale er den beste garantisten for å få det. Derfor stiller LO i Oslo seg helt og fullt bak kravet om tariffavtale ved 360 Logistics.

Uten fagorganisering, tariffavtaler og en aktiv fagbevegelse blir det økte forskjeller og dårligere velferdsordninger. Vi oppfordrer alle fagforeninger til å gi sin støtte til denne rettferdige streiken og stille opp med streikevakter etter behov og sende inn støtteuttalelser.

Stå på, kamerater, vi i LO i Oslo støtter solidarisk opp om streiken og står bak dere til dere har vunnet!