LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

30. april

Allsangkveld kl. 18:30 i Kulturkirken Jakob.

1. mai

Arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:45 og toget går kl. 12:50.

LO i Oslo støtter de som streiker for pensjon i private barnehager

LO i Oslos representantskap 27. februar 2023:

LO i Oslo gir sin fulle støtte til medlemmene i Teisentoppen barnehage og i de andre barnehagene som streiker for pensjon.

LO i Oslo stiller seg bak kravet om at de ansatte i barnehager tilknyttet NHO 590 skal ha pensjonsvilkår som andre ansatte i private barnehager. Det er helt uakseptabelt at ansatte i noen barnehager har en dårligere pensjonsordning. De streikende må snarest få tariffestede pensjonsvilkår som sikrer pensjonsutbetaling så lenge de lever og like høye utbetalinger for kvinner som for menn.

Denne streiken er prinsipielt viktig da disse barnehagene under NHO er siste skanse når det kommer til rettferdig og livslang pensjon i barnehagesektoren. Dersom barnehager tilhørende NHO kan fortsette å ha dårligere pensjonsordning er det stor risiko for at andre barnehager går til NHO for å spare penger ved å ha en billigere ordning. For å hindre tariffhopping er det derfor viktig at denne streiken vinnes.

LO i Oslo støtter solidarisk opp om streiken og står bak dere til dere har vunnet!