LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

28. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

29. november

Fakkelmarkering foran Stortinget i anledning FNs solidaritetsdag med Palestina kl. 18:00.

PBL må innfri sine tidligere løfter om pensjon og AFP nå

LO i Oslo 19. oktober 2022:

LO i Oslo støtter alle de streikende i private barnehager tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund (PBL). PBL har lovet de ansatte en bedre pensjon flere ganger, men nå vil de ikke gi det. LO i Oslo mener det er et løftebrudd som ikke kan aksepteres.

De streikende krever ikke mer enn en pensjonsordning på nivå med pensjonsvilkårene for ansatte i kommunale barnehager og å få på plass Avtalefestet Pensjon (AFP) som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygden og tjenestepensjon. I protokollene mellom partene fra 2019, 2020 og 2021 var det enighet om at det skulle på plass ny AFP senest 1. januar 2023, men det forsøker PBL nå å gå bort fra. For hvert år som går uten at AFP-ordningen er på plass vil det være ansatte som mister retten til å få AFP da det kreves et visst antall år i ordningen. Derfor må PBL innfri sine tidligere løfter om AFP nå.

LO i Oslo mener det er helt uakseptabelt at de som jobber i private barnehager skal ha dårligere pensjonsvilkår enn det som er vanlig ellers og LO i Oslo heier derfor på de som er streik i deres kamp for pensjon. Deres kamp er hele fagbevegelsens kamp!