LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

PBL må innfri sine tidligere løfter om pensjon og AFP nå

LO i Oslo 19. oktober 2022:

LO i Oslo støtter alle de streikende i private barnehager tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund (PBL). PBL har lovet de ansatte en bedre pensjon flere ganger, men nå vil de ikke gi det. LO i Oslo mener det er et løftebrudd som ikke kan aksepteres.

De streikende krever ikke mer enn en pensjonsordning på nivå med pensjonsvilkårene for ansatte i kommunale barnehager og å få på plass Avtalefestet Pensjon (AFP) som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygden og tjenestepensjon. I protokollene mellom partene fra 2019, 2020 og 2021 var det enighet om at det skulle på plass ny AFP senest 1. januar 2023, men det forsøker PBL nå å gå bort fra. For hvert år som går uten at AFP-ordningen er på plass vil det være ansatte som mister retten til å få AFP da det kreves et visst antall år i ordningen. Derfor må PBL innfri sine tidligere løfter om AFP nå.

LO i Oslo mener det er helt uakseptabelt at de som jobber i private barnehager skal ha dårligere pensjonsvilkår enn det som er vanlig ellers og LO i Oslo heier derfor på de som er streik i deres kamp for pensjon. Deres kamp er hele fagbevegelsens kamp!