LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslo støtter lærerstreiken

LO i Oslos styre 9. september 2022:

Skolenes landsforbund (SL), Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag er i streik.

Mange av SLs medlemmers lønnsutvikling har sakket akterut de siste årene. Tilbudet fra KS innebærer en fortsatt mindrelønnsutvikling for de fleste av SLs medlemmer. SL aksepterer ikke at dette fortsetter i en tid der prisene på strøm, drivstoff og matvarer skyter i været.

De fleste yrkesfaglærere er adjunkter som SL løfter fram i streiken. Mange har jobbet i privat sektor og begynner i skolen med lang ansiennitet noe som gjør at de går ned i lønn. Adjunktene blir sjeldent prioritert og går derfor ned i reallønn og rekrutteringen er lav.

Adjunkter med tilleggsutdanning og lektorer, med krav om master, har samme krav til utdanning med hensyn til studiepoeng / utdanningslengde, men blir lønnet ulikt. Lektorene får mellom 28.000 og 49.000 mer i grunnlønn. Det betyr at undervisningspersonale som har samme jobb og like mange studiepoeng totalt, men lønnes ulikt. LO i Oslo støtter SLs krav om lik lønn for alle grupper med femårig utdanning.

Et generelt høyt utdanningsnivå er viktig for Norge og LO i Oslo mener det må satses mer på skolen hvor økt lønn og muligheter for lønnsutvikling er nødvendig. Nesten hver femte lærer har ikke lærerutdanning og over 16.000 årsverk i grunnskolen og videregående utføres av lærere uten slik utdanning.

LO i Oslo støtter lærernes rett til å streike.