LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

29. mai

Demonstrasjon mot privatisering av fire kommunale sykehjem. Rådhusets borggård kl. 16.

Stans forskjellsbehandling av mennesker på flukt

LO i Oslos årsmøte 28. mars 2022:

Vi har i det siste sett sette en strøm av flyktninger som rømmer fra krigen i Ukraina. Det er tverrpolitisk enighet i Norge om å ta imot ukrainere på flukt og i Ukrainas naboland og ellers i Europa har også rausheten vært stor for å ta imot flyktninger. Kommuner, statlige myndigheter, frivillig sektor og privatpersoner står klare med åpne armer og ønsker flyktninger velkomne.

Dessverre er det rapportert om diskriminering på bakgrunn av hudfarge, fødeland, seksuell orientering og kjønnsidentitet på ukrainske grenseoverganger. Nasjonale og internasjonale medier har rapportert om rasistisk vold og diskriminering av afrikanere og asiater på flukt. Samtidig melder FRI om at synlig skeive og transpersoner er redde for å ta seg over grensen til Polen og Romania i frykt for å bli trakassert av grensevakter. Land som vanligvis har en meget streng flyktningpolitikk, som Danmark, åpner nå sine grenser for ukrainere. Sorteringen av flyktninger er et felles europeisk problem og Norge må fordømme dette internasjonalt.

I Norge har Fremskrittspartiet foreslått å bytte ut flyktningekvoter med mennesker fra land utenfor Europa med flyktninger fra Ukraina. Med andre ord vil de bytte ut flyktninger med mørkere hudfarge mot hvite. Fagbevegelsen fordømmer en slik forskjellsbehandling, både innenfor og utenfor Norges grenser.

LO i Oslo støtter det ukrainske folk og ønsker ukrainske flyktninger velkommen, samtidig krever vi lik behandling av flyktninger uansett opprinnelse eller bakgrunn. Vi må ta imot ukrainske flyktninger i tillegg til de kvotene vi har på overføringsflyktninger.

Det er ikke vesensforskjell på de bombene vi har vært med på å slippe over befolkninger i Midtøsten og Nord-Afrika og de russiske bombene som slippes over Ukraina. Det er ingen forskjell på lidelsene bomber skaper for befolkningen. Det bør heller ikke være noe forskjell på den hjelpen vi tilbyr de som rammes.

LO i Oslo krever at norske myndigheter ikke er med på å diskriminere eller sortere flyktninger etter hudfarge, fødeland, seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Vi krever at Norge tar et ansvar internasjonalt og krever en stans av forskjellsbehandlingen av mennesker på flukt.