LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

29. mai

Demonstrasjon mot privatisering av fire kommunale sykehjem. Rådhusets borggård kl. 16.

Kamp mot all rasisme

LO i Oslos årsmøte 28. mars 2022:

Undersøkelser fra blant annet Statistisk sentralbyrå viser at stadig flere mener det er bra med innvandrere eller mennesker med innvandrerbakgrunn i norsk arbeidsliv og i nabolagene våre. Likevel ser vi mer åpen rasisme og høyreekstremisme i samfunnet.

Vi ser at mennesker med innvandrerbakgrunn på mange områder er for dårlig inkludert i det norske samfunnet. Vår egen fagbevegelse er dessverre ikke noe bedre – jo lengre opp i organisasjonen man kommer, jo hvitere er tillitsvalgtapparatet. Vi har et stykke å gå før vi kan kalle oss en inkluderende folkebevegelse, men den veien skal vi gå. LO i Oslo vil jobbe for bedre representasjon blant tillitsvalgte på alle nivåer i fagbevegelsen.

At befolkningen i Norge blir stadig mer positiv til innvandrere, kan være noe av grunnen til at rasistiske organisasjoner som Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) blir stadig mer høylytte, godt hjulpet av høyreregjeringer som selv har vært med på å forsøple debatten med åpenbart rasistiske og splittende ytringer. Stadig flere føler seg komfortable med å offentlig spre hatefulle ytringer som for bare få år siden ville vært uakseptable. Slik åpenbar rasisme treffer hardt og sårer de som er målet for den, og forskning viser også at verbal rasisme bidrar til å senke terskelen for rasistisk motivert vold.

Fordommer og rasisme får daglig konsekvenser for mange av oss, men våre kamerater og kolleger skal slippe å møte rasismen alene. LO i Oslo vil bidra til at rasister og høyreekstreme møter tydelig, entusiastisk og organisert motstand i det offentlige rom.