LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.



Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Faste ansettelser – nei til innleie!

LO i Oslos årsmøte 28. mars 2022:

Den nye regjeringen fortjener honnør for å ha levert et svært viktig bidrag til kampen for faste ansettelser og et organisert arbeidsliv, med sitt lovforslag om kraftigere regulering av innleie fra bemanningsbyråer og et lovforbud av dette på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold. Men vi har lagt merke til at ikke alle ser på det på samme måte. Forslaget har blitt møtt med høylytte, om ikke så velbegrunna, protester fra deler av arbeidsgiversiden.

Det er ikke overraskende at arbeidsgiversiden ikke vil gi opp bemanningsbransjen så lett. De har de siste 20 årene vent seg til billig, fleksibel arbeidskraft, som kan bestilles på dagen med en telefon, og kan sendes tilbake like raskt. Denne virksomheten har ført til lavtlønnskonkurranse og sosial dumping, og byggebransjen er ikke lenger attraktiv for ungdom som skal søke seg et yrke. Det er ikke så underlig at det har vært et dramatisk produktivitetsfall i byggebransjen.

Løsningen på den nye situasjonen som vil oppstå ved et bemanningsforbud er åpenbart: Bedriftene må øke grunnbemanninga! Først og fremst ved å ansette de som allerede er innleid i fast og hel stilling, og for øvrig gjennom en mer bærekraftig sysselsettingsstrategi som bygger opp under rekruttering til yrkesfag, lærlingeordning, etter- og videreutdanning, kompetansebygging og produktivitet. Det er sånn vi må gjenreise byggebransjen til å bli ryddig, høykompetent og produktiv.

LO i Oslo mener derfor at alle forsøk på å hindre eller svekke de foreslåtte lovendringene i arbeidsmiljøloven må avvises.