LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

25. september

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Solidaritet med det ukrainske folk

LO i Oslos representantskapsmøte 28. februar 2022:

Fagbevegelsen er, og har også alltid vært, en fredsbevegelse. I krig er det vanlige folk som bærer de tyngste byrdene. Krig er død, lemlestelse og massiv ødeleggelse.

LO i Oslo fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina, og krever at Russland respekterer Ukrainas rett til sjølstyre. Vår solidaritet er i dag med det arbeidende ukrainske folk. Vi støtter antikrigsbevegelsen både i Russland og i Vesten.

Invasjonen bryter med internasjonal folkerett. Stormaktene underminerer, gjennom sine aggressive handlinger, den etablerte folkeretten. En folkerett som er et viktig skjold for alle mindre stater.

Krigen sender svært mange mennesker på flukt. Alle land i Europa, også Norge, må i en slik situasjon ta sitt ansvar for å gi ukrainske flyktninger trygghet.

LO i Oslo frykter at krigen skal utvikle seg til en storkrig, og ber alle land avstå fra handlinger som kan eskalere konflikten. Vi krever at Russland trekker sine tropper ut av Ukraina, og stopp i all stormaktrivalisering.