LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

24. februar

Solidaritetsmarkering for Ukraina kl. 12 på Eidsvolls plass.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

1. mars

Fagforeningslunsj kl. 11 hos LO i Oslo i Møllergata 24 om hvordan det går med 6-timersdagen.

5. mars

Politisk pub kl. 17 på Kulturhuset om kvinners utdannings- og yrkesvalg, likelønn og likestilling.

7. mars

Broen til framtiden – folkets klimakonferanse, på Rebel i Oslo.

8. mars

Arrangementet på Youngstorget starter kl. 17:50 og demonstrasjonstoget går ca. kl. 18:30. Se program for 8. mars her.

8. mars

Konsert etter toget med Sliteneliten, Sosialistisk kor i Oslo og Halvsøstra i kulturkirken Jacob kl. 20.30. Se Facebook-arrangementet her.

11. mars

Boligseminar kl. 11:30 hos LO i Oslo i Møllergata 24 on ikke-kommersielle utleieboliger.

13. mars

Østkantstafetten og arbeideridretten - åpent møte på Sagene samfunnshus kl. 18 om Arbeidernes idrettsforbund (AIF) som ble stifta for hundre år siden.

14. mars

Aksjonsdag for pensjon: Det er arbeidslivet som må endres, ikke pensjonsalderen. Fanemarkering kl. 15:00 foran Stortinget.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Solidaritet med det ukrainske folk

LO i Oslos representantskapsmøte 28. februar 2022:

Fagbevegelsen er, og har også alltid vært, en fredsbevegelse. I krig er det vanlige folk som bærer de tyngste byrdene. Krig er død, lemlestelse og massiv ødeleggelse.

LO i Oslo fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina, og krever at Russland respekterer Ukrainas rett til sjølstyre. Vår solidaritet er i dag med det arbeidende ukrainske folk. Vi støtter antikrigsbevegelsen både i Russland og i Vesten.

Invasjonen bryter med internasjonal folkerett. Stormaktene underminerer, gjennom sine aggressive handlinger, den etablerte folkeretten. En folkerett som er et viktig skjold for alle mindre stater.

Krigen sender svært mange mennesker på flukt. Alle land i Europa, også Norge, må i en slik situasjon ta sitt ansvar for å gi ukrainske flyktninger trygghet.

LO i Oslo frykter at krigen skal utvikle seg til en storkrig, og ber alle land avstå fra handlinger som kan eskalere konflikten. Vi krever at Russland trekker sine tropper ut av Ukraina, og stopp i all stormaktrivalisering.