LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

29. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

7. desember

Fakkeltog for Oslo-sykehusene. Toget går fra Rådhusets borggård kl. 17:00 til Eidsvolls plass hvor det blir appeller.

8. desember

Politisk pub om pensjonsreformen og «haikjeften». Ebba Wergeland innleder. Kulturhuset kl. 18:00.

Støtteerklæring til de streikende kulturarbeiderne!

LO i Oslos representantskapsmøte 11. oktober 2021:

LO i Oslo ønsker med dette å uttrykke vår fulle og hele støtte til streikende kulturarbeidere. Vi har fulgt streiken siden den brøt ut, etter brudd i mekling den 3. september. Da gikk 220 medlemmer i Fagforbundet, NTL og Creo ut i streik. Kulturarbeidere ble i første omgang tatt ut ved Den Nationale Scene, Den Norske Opera & Ballet, Det Norske Teater og Rogaland Teater. Nå, over en måned seinere, streiker mer enn 800 kulturarbeidere fra et bredt spekter av kulturinstitusjoner.

Og kravet til de streikende er rett, rimelig og krystallklart: en kollektiv, livslang pensjon som virker likt for kvinner og menn. Striden rundt en god pensjonsavtale strekker seg tilbake til hovedoppgjøret i 2016. Ved hovedoppgjøret i 2016 hadde partene en felles uttalt målsetting om å få på plass en livslang og kjønnsnøytral pensjonsordning – en målsetting som ble gjentatt i hovedoppgjøret både i 2018 og i 2020, men aldri innfridd. Derfor streiker også kulturarbeidere over det ganske land nå: for å innkassere kravet sitt om en rettferdig og anstendig pensjonsordning. Ære være dem for det!

At gode kollektive og livslange pensjonsordninger byttes ut med dårligere innskuddsbaserte pensjonsordninger, har mange arbeidsfolk opplevd de seinere åra. Ofte skjer det uten kamp eller spesielt høylytt motstand, bare et pennestrøk mellom partene på toppen og pensjonsutbetalinga er forringa. Da er det ekstra godt å se at ikke alle er villig til å gi seg uten å kjempe. Kampen kulturarbeiderne nå kjemper er prinsipielt viktig og det er en kamp dere kjemper på vegne av oss alle.

I fem år har arbeidsfolk i kultursektoren vært tålmodige. De har venta med å slåss, de har gitt arbeidsgiversida tid til å innfri kravet om en god pensjonsordning. Når arbeidsgiver heller ikke i årets oppgjør klarte å innfri den felles målsettinga, fantes det ikke noen annen utvei enn streik.

Streikevåpenet er fagbevegelsens sterkeste og viktigste verktøy i kampen for et ordna og trygt arbeidsliv. Det er der for å brukes når det trengs. Kulturarbeiderne trengte det nå!

Vi ønsker dere streikevilje, mot og støtte i massevis til å stå denne streiken fullt ut – og frem til seier!

Skulder ved skulder – vi står med dere!