LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

5. juli

Fanemarkering kl. 12 ved NHO/Abelia på Majorstua til støtte for de streikende på IKT-overenskomsten.

22. juli

Fanemarkering for 22. juli på Youngstorget kl. 13.

Meld deg på nyhetsbrevet

LO i Oslo sender ut nyhetsbrev omkring to ganger i måneden. Hvis du vil ha nyhetsbrevet, meld inn e-postadressen du vil ha nyhetsbrevet sendt til:

Fra bot til bedring - LO i Oslo støtter rusreformen

LO i Oslos styremøte 19. april 2021:

LO i Oslo støtter rusreformutvalgets forslag til rusreform hvor hovedintensjonen er å endre reaksjon fra straff til hjelp.

Rusreformutvalgets forslag til reform bygger på et solid kunnskapsgrunnlag. Kunnskap om at straff stigmatiserer, skader og fører til uhelse. I dag utsettes altfor mange rusmiddelbrukere for en negativ forskjellsbehandling og får ikke like god helsehjelp som resten av befolkningen.

LO i Oslo mener samfunnet må erkjenne at de siste tiårs ruspolitikk har vært mislykket, og at det er på tide å gjøre noen veivalg som kan føre ruspolitikken i riktig retning – fra straff til hjelp.

Å avkriminalisere oppbevaring og bruk av mindre mengder narkotika til eget forbruk, og samtidig gjøre veien til bistand og helsehjelp enklere, er et viktig grep. Istedenfor straff foreslår rusreformutvalget å innføre obligatorisk samtale hos en kommunal rådgivende enhet som reaksjon. Dette kan være starten på nødvendig hjelp basert på tillit. Erfarne russyke sikres hjelp og unge rusbrukere vil ikke behandles som kriminelle. Helse- og sosialfaglig oppfølging må erstatte straffepolitikken.

En slik dreining av ruspolitikken for å forebygge stigmatisering og flytte reaksjonen fra straff til hjelp er noe vi stiller oss bak.

Samtidig understreker LO i Oslo viktigheten av å styrke og bygge ut et robust offentlig tjenesteapparat som vil være i stand til å møte rusreformen og gi den helse- og sosialfaglige hjelp og bistand som er nødvendig for alle som trenger det.