LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

29. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

7. desember

Fakkeltog for Oslo-sykehusene. Toget går fra Rådhusets borggård kl. 17:00 til Eidsvolls plass hvor det blir appeller.

8. desember

Politisk pub om pensjonsreformen og «haikjeften». Ebba Wergeland innleder. Kulturhuset kl. 18:00.

Solidaritet med Hellas

LO i Oslos årsmøte 22. mars 2021:

Hellas’ økonomiske utsikter er nokså dystre. Arbeidsledighet øker, sosiale ordninger blir dårligere og autoritære tendenser har vokst seg sterkere. Mange grekere har organisert seg i solidaritetsgrupper, men arbeidet har blitt vanskeligere under pandemien. Solidaritetsklinikkene og -apotekene har blitt tvunget til å stenge, men gruppene har mange initiativer på gang. De reiser blant annet rundt med vaksiner som er del av det obligatoriske vaksineprogrammet, spesielt til barn av flyktninger – vaksinene er nødvendige for å få skolegang. Distribusjon av mat er også et viktig tiltak, solidaritetsgruppene kutter ut de fordyrende mellomleddene mellom bønder og forbrukere.

LO i Oslos årsmøte bevilger 5.000 kronertil aksjonen Solidaritet med Hellas for å støtte arbeidet til greske solidaritetsgrupper og oppfordrer flere til å støtte aksjonen.