LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

LO i Oslos årsmøte 22. mars 2021:

Hellas’ økonomiske utsikter er nokså dystre. Arbeidsledighet øker, sosiale ordninger blir dårligere og autoritære tendenser har vokst seg sterkere. Mange grekere har organisert seg i solidaritetsgrupper, men arbeidet har blitt vanskeligere under pandemien. Solidaritetsklinikkene og -apotekene har blitt tvunget til å stenge, men gruppene har mange initiativer på gang. De reiser blant annet rundt med vaksiner som er del av det obligatoriske vaksineprogrammet, spesielt til barn av flyktninger – vaksinene er nødvendige for å få skolegang. Distribusjon av mat er også et viktig tiltak, solidaritetsgruppene kutter ut de fordyrende mellomleddene mellom bønder og forbrukere.

LO i Oslos årsmøte bevilger 5.000 kronertil aksjonen Solidaritet med Hellas for å støtte arbeidet til greske solidaritetsgrupper og oppfordrer flere til å støtte aksjonen.