LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Industripolitikk er viktig for fagbevegelsen i Oslo

LO i Oslos årsmøte 22. mars 2021:

I Norge kan vi utvikle lønnsomme eksportnæringer, innovasjon og grønne industriarbeids-81plasser ved å satse på områder som havvind, karbonhåndtering, leverandørindustrien, maritime næringer, skog og tre, prosessindustri, sjømat og næringsmiddelindustri, landbruk og annen bioøkonomi, samt eksisterende klynger og hjørnesteinsbedrifter innen vareproduksjon.
• Deler av oljeformuen må brukes til klimainvesteringer både globalt og nasjonalt og på en måte som sikrer innovasjon og bærekraftig sysselsetting. 11000 milliarder «på bok» trygger ikke vår framtid.
• Norsk kraft skal ikke overstyres av EU, men være underlagt folkevalgt kontroll, styres fra Norge og styrke norsk industriutvikling.
• Norske vilkår for alle som arbeider i Norge.

Vi krever nye tiltak mot sosial dumping, for faste og hele stillinger, forutsigbar arbeidstid, enklere adgang og økt kontroll med allmenngjøring av tariffer samt en avvikling av dagens bemanningsbransje og styrking av offentlig arbeidsformidling.

Vi har på mange vis oppfordret alle rødgrønne partier til å prioritere krav for en nyskapende og handlekraftig industri-og klimapolitikk og til å snakke med faglige tillitsvalgte i arbeidet. Vi har forventninger til en mer offensiv industri- og klimapolitikk frapartiene på rødgrønn side framover.

Høsten 2018 ble det tatt initiativ til en faglig reisning for industripolitikk som 10. januar 2019 dannet «Industriaksjonen». Det var 80 tilstede fra 40 lokale klubber og fagforeninger tilhørende EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi. LO i Oslo er med i styret og arbeidet i Industriaksjonen er viktig på flere av de feltene LO i Oslo står i. I land det er naturlig å sammenligne seg med utgjør industrien 20 prosent av fastlands BNP, mens den i Norge utgjør åtteprosent.

Vi oppfordrer flere fagforeninger til å slutte seg til Industriaksjonen. Vi oppfordrer også foreningene til å ta temaene opp blant sine medlemmer og gjerne invitere oss i Industriaksjonen til møter om tematikken.