LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslo heier på våre kamerater i streik på NHO 481 for rettferdig lønn!

LO i Oslo 3. februar 2021:

LO i Oslo støtter de streikende i Fagforbundet Pleie og Omsorg fullt ut! Selvsagt skal det være lik lønn for likt arbeid. Ansatte i private virksomheter som driver velferdsoppgaver for det offentlige må få samme lønn som offentlige ansatte som gjør den samme jobben når de er ansatt i kommunen.

Dere er i kritiske yrker for vårt samfunn og springer beina av dere for å hjelpe og støtte de som trenger det. Det er verdt rettferdig lønn og skikkelig pensjon!

Streiken i private omsorgsbedrifter har pågått siden 9. januar, NHO har så langt avvist alle forslag fra fagorganisasjonene, og NHO har også ved å ikke ville samarbeide om dispensasjoner, sørget for at regjeringen avsluttet streiken på NHO 453 med tvungen lønnsnemnd nylig.

Vi ser med uro på denne utviklingen. Når NHO nekter å komme fagorganisasjonene i møte på dette, viser det tydelig hvorfor og hvordan private kan drifte billigere enn det offentlige: Det er de ansatte i privat helse og omsorg som betaler prisen!

Denne kampen er viktig, ikke bare for deres arbeids- og lønnsvilkår, men for alle som kjemper for rettferdig lønn og ikke minst for å demme opp for at private virksomheter skal «tariffhoppe» – bytte avtale – for å spare inn penger på lønna deres. I Oslo har vi kommet et godt stykke på vei i redusere profitt i velferden med de rødgrønne partiene som har tatt tilbake og rekommunalisert en god del siden 2015. Dette arbeidet fortsetter. Men nå gjelder det å presse NHO til å komme dere i møte!

Stå på, kamerater – vi i LO i Oslo støtter solidarisk opp og er med dere! Vi oppfordrer klubber og foreninger om å heie på dere og sende støtteuttalelser til foreningen ved siri.folleras@fagforbundet.no.