LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

31. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo på nett kl. 17:00.

28. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

28. mars

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. april

Broen til framtiden – folkets klimakonferanse i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget, eventuelt på nett ved begrensninger på grunn av smittevern.


Arrangementer er utsatt på grunn av smittesituasjonen

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

LO i Oslo støtter heismontørenes kamp

LO i Oslos styre 10. desember 2020:

Styret i LO i Oslo vil uttrykke vår støtte til klubben i Schindler heis og Heismontørenes fagforening i arbeidskampen dere tar for oss alle. Dere står nå i front på et av områdene i vårt arbeidsliv der fagforeningene har stolte og sterke tradisjoner. Heismontørenes styrke har ikke kommet av seg selv, den er bygget gjennom generasjoner ved godt organisasjonsarbeid og deling av kunnskap. De sterkeste fagforeningene er ofte også de som bidrar mest inn i virksomheten i det samarbeidet mange ofte holder fram som den norske arbeidslivsmodellen. I partsforhold med god maktbalanse og samarbeid finnes gode verktøy i det organiserte arbeidslivet vi trenger og ønsker framover.

Nå står vi ved siden av dere opp mot en arbeidsgiver som tidligere var blant de seriøse. Den nye ledelsen i Schindler tar i bruk uakseptable metoder som brudd på inngåtte avtaler, oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte. Den formen for ledelse som utøves av Schindler, med massiv støtte fra NHO, er ikke akseptabel for oss i fagbevegelsen. Den ligner på mange vis de kampene vi stod i for hundre år siden. Når NHO nå åpner kampfondet for å sikre arbeidsgivers vilje og evne til å fortsette sitt forsøk på å knuse en aktiv klubb og fagforening, må svaret fra fagbevegelsen være en massiv mobilisering. Vi oppfordrer derfor alle fagforeningene til å gi Schindler-klubben og Heismontørene økonomisk støtte etter evne. Vi står derfor sammen med dere og vi ber flere slutte seg til i denne viktige fasen av klassekampen i Norge. Sammen er vi sterkere enn dem, kamerater. Vi kjemper for rettferdighet og respekt og vi gir oss aldri!