LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

5. juli

Fanemarkering kl. 12 ved NHO/Abelia på Majorstua til støtte for de streikende på IKT-overenskomsten.

22. juli

Fanemarkering for 22. juli på Youngstorget kl. 13.

Meld deg på nyhetsbrevet

LO i Oslo sender ut nyhetsbrev omkring to ganger i måneden. Hvis du vil ha nyhetsbrevet, meld inn e-postadressen du vil ha nyhetsbrevet sendt til:

LO i Oslo støtter vekterstreiken fullt ut!

LO i Oslos representantskap 26. oktober 2020:

LO i Oslo gir sin fulle støtte til vekternes rettferdige krav. Anstendig lønn, gode forhold for lærlinger og faste og hele stillinger burde være en selvfølge, men på snart seks uker har ikke NHO Service og Handel flyttet seg en millimeter for å imøtekomme vekternes rimelige krav.

Den norske modellen, med samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, framholdes av mange som forklaringen på mye av det som har gått bra i Norge, men dette avhenger av faktisk samarbeid. Ikke bare nekter arbeidsgiversida i dette tilfellet å gi noe som helst, men i forrige uke gikk Securitas og Avarn til det skritt å delvis permittere vekternes hovedtillitsvalgte. Fagforeningsknusing angår oss alle, og det må opphøre!

Vekterne kjemper for egne arbeidsforhold, men kampen har også betydning for andre. I streiken for rettferdige krav, er vekterne et forbilde for andre. Uten streikevåpenet er det mange seire vi aldri ville vunnet. Takk til vekterne for at dere reiser dere og tar kampen mot større forskjeller og mot et mer brutalt arbeidsliv. Takk for at dere viser andre arbeidsfolk viktigheten av å være organisert.

Vi oppfordrer LOs lokalorganisasjoner og fagforeninger og alle våre medlemmer til å støtte de streikende. Stå på, vi er med dere!