LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Fagbevegelsen i Norge støtter det chilenske folket i deres kamp for å skape en ny grunnlov

LO i Oslos styre 9. oktober 2020:

Nåværende grunnlov er fra diktaturets tid, og den ble innført gjennom å utrydde politiske og sosiale organisasjoner. Fra diktaturets tid til i dag har den chilenske regjering forsterket markedskreftene og nyliberalismen. Den har privatisert alle deler av samfunnet, noe som har økt forskjellene mellom fattig og rik. Alle kollektive goder som utdanning, helse og pensjon er privatisert. Kollektive rettigheter som streik og forhandlingsrett for bedre vilkår er regulert av en arbeidsmiljølov fra diktaturets tid som kriminaliserer kollektive rettigheter.

Fra diktaturets tid til dags dato har det chilenske folk protestert mot systemet – et system som overfor verden ellers har solgt seg selv som Latin Amerikas mest vellykkede – i hvert fall fram til 18. oktober 2019. Da tok det chilenske folket til gatene, okkuperte landet, protesterte mot regjeringa med alle dens institusjoner og mot en neoliberalistisk grunnlov som gjennom tiår har tilsidesatt og marginalisert majoriteten. En majoritet som nå lar sin stemme bli hørt - det chilenske folk vil skrive sin egen historie.

Svaret fra regjeringen var og er brutalt. Tusenvis ble arrestert, flere hundre skadet, kvinner ble voldtatt og mange ble drept. Det chilenske folk lot seg likevel ikke stoppe. Flere millioner har tatt til gatene sammen med ulike sosiale bevegelser. På 8. mars 2020 demonstrerte mer enn 2 millioner kvinner mot systemet, for sine rettigheter og for forandring.

Hovedkravet fra det chilenske folk er at det skrives en ny grunnlov som garanterer folkets rettigheter framfor markedskreftene. Folket ønsker å delta i prosessen fram mot en ny grunnlov, uavhengig av de formelle institusjonene som representerer den gamle grunnloven fra diktaturets tid.


LO i Oslo stiller seg solidarisk med det chilenske folkets kamp og innsats for å forandre den urettferdigheten lover fra diktaturets tid representerer.

Fagbevegelsen i Norge ønsker det chilenske folket og dets organisasjoner lykke til med folkeavstemningen 25. oktober og prosessen fram mot en ny grunnlov som garanterer det chilenske folk et verdig liv med sosiale rettigheter.