LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

10. november: Er det plass til industri i Oslo?

Hvilke muligheter har vi for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser? Innledninger og paneldebatt: Oslo Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 7 tirsdag 10. november kl. 17:00. Av smittevernhensyn er det påmelding.

24. november: Politisk pub

Politisk pub kl. 18:00 på Kulturhuset og på nett.

Noen arangementer og møter er utsatt

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

Styrk og utvid seriøsitetsmodellene – avvis ESAs angrep!

LO i Oslos årsmøte 31. august 2020:

Kriminelle foretak har fått offentlige byggeoppdrag for 30 milliarder kroner de siste 4 årene, viser en rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter. Byggebransjen er en arena for sosial dumping, og offentlige byggeplasser er intet unntak. Denne situasjonen har oppstått ved at useriøse aktører får bruke kriminalitet og dårlige arbeidsvilkår som konkurransefaktor, og ved at større deler av bransjen i økende grad konkurrer på lav lønn framfor produktivitet og fagkompetanse. Mange norske kommuner har forsøkt å jevne ut denne ulike konkurransen ved å innføre innkjøpsordninger som skal gavne de seriøse anbyderne gjennom å sette krav til fagkompetanse, lærlinger og faste ansettelser.

Oslomodellen, Telemarksmodellen og så videre, har vært blant de viktigste verktøyene mot kriminalitet, useriøsitet og sosial dumping, men ordningene blir nå utsatt for angrep fra flere kanter, med begrunnelse i EØS-regelverket.

Kommunenes Sentralforbund har tidligere i år forsøkt å så tvil om lovligheten i seriøsitetsbestemmelsene gjennom et bestillingsverk fra advokatfirmaet Wiersholm. Dette har ført til at flere kommuner har satt innskjerping av regelverket på vent. Wiersholm-rapporten begrunner sin kritikk av modellene med EØS-avtalens konkurranseregler.

I sommer har EFTAs kontrollorgan ESA opprettet sak mot Norge. ESA hevder norske bestemmelser om bruk av maksimalt to ledd i leverandørkjeden, som et verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet, ikke i pakt med EU-direktivet om offentlige anskaffelser.

Dette er å gå til frontalangrep på fagbevegelsen og kommune-Norge. Det må være lov til å stille krav om at det skal være lov og orden og gode arbeidsplasser på kommunale byggeplasser!

Årsmøtet i LO i Oslo 31. august 2020 reagerer sterkt på disse utspillene og støtter bygningsarbeidernes fanemarkering.
• Styrk og forsvar seriøsitetsbestemmelsene – avvis KS` og ESAs angrep
• Innfør «Norgesmodellen» basert på Oslomodellen som et minimum
• JA til en ny handelsavtale med EU som ikke overstyrer norsk arbeidsliv