LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Støtt våre fagforeningskamerater i Chile!

LO i Oslos årsmøte 31. august 2020:

Bakgrunnen er at Chiles demokratisk valgte sosialistiske regjering ble styrtet i et militærkupp i august i 1973. Over 3000 ble drept i dette kuppet. Militærdiktaturet til Augusto Pinochet varte til 1990, og diktaturet utsatte Chile for et storstilt økonomisk eksperiment. Resultatet i dag er at Chile har størst ulikhet av alle OECD land.

Etter 18. oktober 2019 vokste det frem en sosial bevegelse i Chile for a avvise den nyliberale politikken. Millioner demonstrerte i gatene mot dette. Tusenvis av ungdommer ble skadd og hundrevis mistet synet av politiets gummikuler i denne perioden. Omkring 2500 av demonstrantene sitter fortsatt i fengsel i Chile.

I mars 2020 kom koronaepidemien til landet og demonstrasjonene stoppet. Wikipedia skriver at Chile har et av de alvorligste utbruddene i verden. Mer enn to millioner har mistet småjobbene sine. Nå er menneskene er borte fra gatene og småjobbene er forduftet. Karantene ble innført uten at det ble gitt noen hjelpetiltak til de mest trengende.

Fagbevegelsen i Chile mobiliserer til solidaritet og organiserer «Fellesgryter» for å avhjelpe matbehovene til millioner av mennesker i de overbefolkede bydelene hvor arbeidsfolk bor. Den Chilenske LO avdeling i Chacabuco i utkanten av hovedstaden Santiago har blant annet etablert utdeling av mat gjennom «fellesgryter» og «folkelige kantiner». De ber om støtte til dette arbeidet.


Årsmøtet i LO i Oslo oppfordrer fagforeningene til å støtte prosjektet til den chilenske LO-avdelingen i Chacabuco.