LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

10. november: Er det plass til industri i Oslo?

Hvilke muligheter har vi for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser? Innledninger og paneldebatt: Oslo Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 7 tirsdag 10. november kl. 17:00. Av smittevernhensyn er det påmelding.

24. november: Politisk pub

Politisk pub kl. 18:00 på Kulturhuset og på nett.

Noen arangementer og møter er utsatt

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

Fordøm Tyrkias invasjon av Rojava

LO i Oslos årsmøte 31. august 2020:

Etter den tyrkiske invasjonen av Rojava i geohistorisk Kurdistan høsten 2019 har det blitt rettet mye fokus og oppmerksomhet mot denne delen av Midtøsten. Dette har vært med på å aktualisere problemstillingene i distriktet på nytt.

Vi har sett at Tyrkia både har truet nabolandenes suverenitet og kurdisk befolkning på eget territorium, noe vi mener er helt uholdbart. Også grupper som kjemper for økt folkestyre i regionen har blitt satt under press på en uakseptabel måte.

Årsmøtet til LO Oslo vil med denne uttalelsen fordømme Tyrkias invasjon av Rojava og forsøket på etniske rensing av kurdere både innenfor og utenfor Tyrkias grenser under Erdogans ledelse.