LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Fagbevegelsen må vise solidaritet med tamilene gjennom handling

LO i Oslos årsmøte 31. august 2020:

Norske politikere, organisasjoner og medier er stille når det gjelder den undertrykkelsen som fortsatt pågår av tamiler på Sri Lanka. Den tidligere forsvarsminister Gotabaya Rajapaksa, som er anklaget for krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd, har blitt president i landet. Soldater blir beordret ut i gatene og tamilene må igjen gå gjennom militære kontrollposter slik palestinerne opplever daglig. Frykten brer seg. Dette skjer i et land hvor solhungrige nordmenn elsker å feriere.

Nå som norske politiske partier gjør seg klare til Stortingsvalget høsten 2021, må LO synliggjøre Sri Lankas undertrykkelse av tamilene. De har kjempet for frihet gjennom fredelig og væpnet kamp i 72 år, tiden er inne for at deres lange kamp for et verdig liv blir synliggjort. Medlemmene i LO, velgerne og de politiske partiene på Stortinget som LO samarbeider med, må skaffe seg mer kunnskap om tamilene og deres livssituasjon i Sri Lanka.

Presidentens bror, tidligere president Mahinda Rajapaksa, er utnevnt til statsminister i landet. Under sitt første statsbesøk til India diskuterte han gjennomføring av maktfordeling til tamilene, en avtale India og Sri Lanka skrev under på i 1987, men som presidenten nå ikke vil gjennomføre fullt ut. Under statsbesøket ga den indiske statsministeren Narendra Modi beskjed om at Sri Lanka må innfri tamilenes forventninger til likhet, rettferdighet, fred og respekt.

I perioden 2000-2009 da det norske fredsprosjektet pågikk på Sri Lanka, satt seks politiske partier i Norge, i to regjeringer, og var direkte involvert i fredsforhandlingene. Dette arbeidet gikk på tvers av partigrensene, fra SV til Høyre.

Det norske fredsdiplomatiet endte med nederlag. Den srilankiske regjeringen gikk til en militær offensiv mot LTTE, de tamilske tigrene, og foresto en massakre på tusenvis av tamilske sivile i krigens siste fase i mai 2009. Det kan fortsatt ikke gjøres rede for nærmere 150 000 tamiler. Til tross for dette har det hittil ikke vært en sak for norske medier.

LO i Oslo er bekymret for tamilenes situasjon på Sri Lanka, og vil uttale følgende:
• LO må forplikte seg til å støtte norske tamiler og tamilene på Sri Lanka via sine kanaler.
• LO må oppfordre den norske regjeringen til å beskytte den tamilske befolkningen via internasjonale fora ved å holde den sri lankesiske regjeringen ansvarlig for brudd på internasjonale menneskerettigheter, og alvorlig brudd på internasjonal humanitær rett.
• LO må kreve at Norge støtter opp om internasjonale initiativ for å oppnå forsoning, stabilitet og rettferdighet for tamilene på Sri Lanka.
• LO må oppmuntre norske politikere og partier til å vise solidaritet med tamiler.