LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

10. november: Er det plass til industri i Oslo?

Hvilke muligheter har vi for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser? Innledninger og paneldebatt: Oslo Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 7 tirsdag 10. november kl. 17:00. Av smittevernhensyn er det påmelding.

24. november: Politisk pub

Politisk pub kl. 18:00 på Kulturhuset og på nett.

Noen arangementer og møter er utsatt

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

Etabler en statlig skylagringstjeneste for offentlig sektor i Norge: Statsskyen

LO i Oslos årsmøte 31. august 2020:

Forsvaret er i ferd med å gå over til å lagre data i en datasky levert av Microsoft. LO i Oslo advarer sterkt imot å benytte private aktører til skylagring av Forsvarets og det offentliges data. LO i Oslo mener Norge må ha eierskap over og full styring med infrastruktur for lagring av data i det offentlige og hvordan dette håndteres. Spesielt samfunnskritiske og personsensitive data skal ikke overlates til private aktører.

LO i Oslo krever at myndighetene etablerer en statlig skylagringstjeneste for offentlig sektor i Norge; en statssky.

Etablering av en statssky vil bidra til å bygge opp IT-kompetansen i Norge, gi maksimal fleksibilitet og tilpasningsmuligheter for beskyttelse av data ut ifra varierende behov, eksempelvis kan militære data lagres i bombesikre bunkere. LO i Oslo mener det må være statlige regler for samfunnskritiske data, hvor og hvordan opplysninger skal lagres og at kun klarert personell kan ha tilgang.

Med lagring av Forsvarets data hos Microsoft kan sivile arbeidsplasser bli militære mål i en krigssituasjon. Dette er ikke akseptabelt for ansatte, for Forsvaret eller andre kunder som kan rammes unødig i en krigssituasjon.

USA har en Patriot Act som innebærer at føderale myndigheter i gitte situasjoner kan hente ut data fra amerikanske selskaper. LO i Oslo tviler på at det er mulig å sikre nasjonal kontroll og beskytte våre interesser i slike situasjoner.

Det er også grunn til å stille spørsmål om hva som skjer med data lagret hos Microsoft dersom Microsoft skulle fusjonere med annet selskap, bli kjøpt opp, sette ut denne tjenesten til andre aktører, gå konkurs eller rett og slett endre brukervilkårene. Vi har ingen garantier for at tjenesten vil fortsette på samme måte som i dag over lengre tid. Ved å overlate skylagring til andre mister vi denne kompetansen og det å ta tilbake denne tjenesten selv vil kunne bli svært krevende og dyrt.