LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslo fordømmer USAs ignorering av internasjonal folkerett

10. desember 2019:

Meldingen om at USA ikke lenger mener at de israelske bosetningene på den okkuperte palestinske Vestbredden strider mot folkeretten, føyer seg inn i en lang rekke av tiltak som president Trump har iverksatt for å umuliggjøre en palestinsk stat. Under Trump har USA tidligere de facto anerkjent det palestinske Øst-Jerusalem og den okkuperte delen av de syriske Golanhøydene som deler av Israel, flyttet sin ambassade til Jerusalem, og kuttet pengestøtten til FNs humanitærhjelp til palestinerne gjennom UNRWA. Summen av alle disse tiltakene gjør at livet for palestinerne blir stadig verre, og at det blir stadig vanskeligere å se for seg muligheten for en palestinsk stat.

FNs sikkerhetsråd har tidligere slått fast at Israels bosettinger på okkupert palestinsk land er folkerettsstridig. Dette vedtaket er klart hjemlet i den fjerde Genève-konvensjonen, som forbyr okkupanter å flytte deler av sin egen befolkning inn i okkuperte områder. Den internasjonale domstolen i Haag har også vurdert slike tiltak som illegale og i strid med folkeretten.

LO i Oslo fordømmer USAs alenegang og ignorering av internasjonal folkerett. Konsekvensen av USAs holdning er at de nå styrker de kreftene i Israel som vil ha flere bosettinger på Vestbredden. Utviklingen går sakte men sikkert i retning av en total annektering av hele Vestbredden, med de katastrofale konsekvensene det får for palestinerne.

USAs ignorering av internasjonal folkerett får også alvorlige følger langt utover Israel–Palestina konflikten. Internasjonal folkerett er det vernet som små og mellomstore land har mot overgrep fra stormaktene, og er et viktig grunnlag for en fredelig sameksistens mellom folk og nasjoner. Om dette rettssystemet nå får lov til å forfalle, står vi tilbake med jungelens lov, hvor den sterkeste bare kan ta seg til rette.