LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslo fordømmer Tyrkias aggresjon mot det Kurdiske folk i Syria

14. oktober 2019:

Tyrkias krigføring føyer seg inn i rekken av overgrep mot det kurdiske folk og Norge kan ikke sitte stille og se på dette. Allerede nå er over 100 000 mennesker på flukt fra krigshandlingene, og den tyrkiske krigføringen kan destabilisere regionen og svekke kurdernes heltemodige innsats mot IS.

LO i Oslo krever at den norske regjeringen utvetydig sier ifra at Tyrkias aggresjon mot kurderne må opphøre.

Norge må også oppfordre andre NATO-land til å kreve full stans i kamphandlingene.

Alt salg av forsvarsmateriell må opphøre og Norge må aktivt fordømme invasjonen.

NATOs manglende evne til å tydelig fordømme angrepene er svært urovekkende. Det at de aksepterer at et medlemsland går til krig og begår brudd på folkeretten viser at demokratiet i organisasjonen er svakt og at det er USA som har den reelle makten.

Norge må i tillegg ta et internasjonalt initiativ til å få inn nødhjelp til de som er rammet av krigshandlingene og som er drevet på flukt.

LO i Oslos støtter demonstrasjonen lørdag 19. oktober kl. 15:00 fra Jernbanetorget i Oslo og oppfordrer enkeltpersoner og fagforeninger til å delta med faner og vise vår solidaritet med våre kurdiske kamerater.