LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

6. august: Aldri mer Hiroshima

Markeringer og konsert i løpet av dagen imot atomvåpen, se egen omtale på forsiden.

31. august: Årsmøte

Årsmøtet i LO i Oslo avholdes mandag 31. august kl. 17:00.

23. september: Byvandring

Bli med på byvandring i Oslos arbeiderstrøk onsdag 23. september kl. 18:00.

Noen arangementer og møter er utsatt

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

LO i Oslo fordømmer Tyrkias aggresjon mot det Kurdiske folk i Syria

14. oktober 2019:

Tyrkias krigføring føyer seg inn i rekken av overgrep mot det kurdiske folk og Norge kan ikke sitte stille og se på dette. Allerede nå er over 100 000 mennesker på flukt fra krigshandlingene, og den tyrkiske krigføringen kan destabilisere regionen og svekke kurdernes heltemodige innsats mot IS.

LO i Oslo krever at den norske regjeringen utvetydig sier ifra at Tyrkias aggresjon mot kurderne må opphøre.

Norge må også oppfordre andre NATO-land til å kreve full stans i kamphandlingene.

Alt salg av forsvarsmateriell må opphøre og Norge må aktivt fordømme invasjonen.

NATOs manglende evne til å tydelig fordømme angrepene er svært urovekkende. Det at de aksepterer at et medlemsland går til krig og begår brudd på folkeretten viser at demokratiet i organisasjonen er svakt og at det er USA som har den reelle makten.

Norge må i tillegg ta et internasjonalt initiativ til å få inn nødhjelp til de som er rammet av krigshandlingene og som er drevet på flukt.

LO i Oslos støtter demonstrasjonen lørdag 19. oktober kl. 15:00 fra Jernbanetorget i Oslo og oppfordrer enkeltpersoner og fagforeninger til å delta med faner og vise vår solidaritet med våre kurdiske kamerater.