LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

19. oktober:

Demonstrasjon fra Jernbanetorget kl. 15:00 imot Tyrkias overgrep mot det Kurdiske folk i Syria.

21. oktober:

Politisk pub om hvordan få tariffavtale. På Kulturhuset kl. 18:00.

26. oktober:

Konferanse Hundre år siden vi vant kampen om åttetimersdagen i Samfunnssalen kl. 12 til 16.

28. oktober:

Representantskapsmøte kl. 17:00 i Norges Røde Kors konferansesenter.

LO i Oslo støtter de streikende ved Foodora

20. august 2019:

LO i Oslo gir sin fulle støtte til kampen for tariffavtale i Foodora og står bak sykkelbudene som gikk ut i streik tirsdag 20. august.

Sykkelbudene i Foodora har jobbet for tariffavtale i tre år. Arbeidsgiver har sagt at de ikke er motstandere av tariffavtale, men meklingen før sommeren førte ikke fram. I løpet av meklingen mandag 19. august ble det klart at arbeidsgiver ikke ville imøtekomme sykkelbudenes krav om tariffavtale med ordnede lønns- og arbeidsforhold. I første omgang er 102 sykkelbud tatt ut i streik.

Den norske velferdsstaten er bygd på et regulert arbeidsliv hvor tryggheten en tariffavtale gir ligger til grunn. Vi kan ikke akseptere at noen yrkesgrupper skal jobbe for 50 kroner under tariffen.

Vi oppfordrer fagforeningene våre og alle andre som er for et organisert arbeidsliv til å støtte streiken og bidra med praktisk hjelp til de streikende!


Foodora er en matformidlingstjeneste der det kan bestilles mat fra restaurant som blir kjørt til kunden med sykkel. Foodora ble startet i München i 2014 og kom til Norge året etter. Det er Foodora-avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.