LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslo støtter de streikende ved Foodora

20. august 2019:

LO i Oslo gir sin fulle støtte til kampen for tariffavtale i Foodora og står bak sykkelbudene som gikk ut i streik tirsdag 20. august.

Sykkelbudene i Foodora har jobbet for tariffavtale i tre år. Arbeidsgiver har sagt at de ikke er motstandere av tariffavtale, men meklingen før sommeren førte ikke fram. I løpet av meklingen mandag 19. august ble det klart at arbeidsgiver ikke ville imøtekomme sykkelbudenes krav om tariffavtale med ordnede lønns- og arbeidsforhold. I første omgang er 102 sykkelbud tatt ut i streik.

Den norske velferdsstaten er bygd på et regulert arbeidsliv hvor tryggheten en tariffavtale gir ligger til grunn. Vi kan ikke akseptere at noen yrkesgrupper skal jobbe for 50 kroner under tariffen.

Vi oppfordrer fagforeningene våre og alle andre som er for et organisert arbeidsliv til å støtte streiken og bidra med praktisk hjelp til de streikende!


Foodora er en matformidlingstjeneste der det kan bestilles mat fra restaurant som blir kjørt til kunden med sykkel. Foodora ble startet i München i 2014 og kom til Norge året etter. Det er Foodora-avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.