LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Felles kamp mot rasisme, høyrepopulisme og høyreekstremisme

16. august 2019:

LO i Oslo vil i lys av terroren i Bærum lørdag 10. august 2019 uttrykke støtte til det muslimske miljøet og familien til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Et terrorangrep rammer oss alle, ikke bare de som er direkte påvirket.

Terrorhandlingen kan ses i sammenheng med et voksende og mer synlig høyreekstremt miljø i Norge. LO i Oslo ser med bekymring på at det har blitt mer stuerent å spre rasistiske, nazistiske og hatefulle meninger. Det er et klart sykdomstegn når en stadig oftere kan se grupperinger som f.eks SIAN ute i gatene med et tydelig rasistisk budskap, og vi nok en gang har hatt nazister marsjerende i flere norske byer.

Det er bekymringsfullt at regjeringen ikke bare sitter stille og ser på den negative utviklingen, men selv er med på å forsøple debatten med åpenbart rasistiske og splittende ytringer. Representanter for regjeringspartiet Frp får komme med uttalelser som at man bør kutte i barnetrygden “for å sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes”, uten at det får nevneverdige konsekvenser. Samtidig har standardsvaret til statsminister Erna Solberg blitt “jeg ville ikke valgt akkurat de ordene” når hun blir konfrontert med de drøye uttalelsene fra medlemmer av regjeringspartiet Frp. Dette bidrar til at stadig flere føler seg komfortable med å offentlig spre hatefulle ytringer.

LO i Oslo mener at dette må tas på alvor, og at det må gjøres raskt. Etter to terrorangrep på norsk jord, begge inspirert av rasisme og muslimhat, trengs det handling. I begge tilfellene av terrorangrep på norsk jord, har gjerningsmannen vært aktiv i ulike nettforum for rasistiske og antimuslimske holdninger i forkant av angrepet. Også internasjonalt har flere gjerningsmenn før angrepet varslet om sine intensjoner i disse forumene.


LO i Oslo mener derfor at man må sette i gang med tiltak snarest mulig:

• Myndighetene må lage en handlingsplan mot islamofobi og høyreekstremisme.

• Statlig støtte til stiftelser og media som sprer rasistiske og hatefulle ytringer må avvikles.

• Det må rettes mer oppmerksomhet mot og brukes mer ressurser på å fange opp faresignaler på nett og følge opp funn.