LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

7. desember

Politisk pub her på nett kl. 18:00 om de rødgrønne partienes politikk foran stortingsvalget 2021.

8. desember

Fanemarkering kl. 11:00 utenfor Schindler Heis på Hasle i protest mot at hovedtillitsvalgt har blitt avskjediget.

Noen arangementer og møter er utsatt

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

LO i Oslo støtter streiken ved Troms Kjøkken AS

6. februar 2019:

LO i Oslo gir sin fulle støtte til kampen for tariffavtale i Troms Kjøkken AS. Stadig oftere ser vi at arbeidsgiverorganisasjoner bidrar til å undergrave lov- og avtaleverk og at aggressive arbeidsgivere motsetter seg tariffavtale. Uten fagorganisering, tariffavtaler og en aktiv fagbevegelse blir det økte forskjeller og dårligere velferdsordninger. Vi oppfordrer LOs lokalorganisasjoner og fagforeninger til å gi sin støtte til denne rettferdige streiken. Stå på og dere vinner!