LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Stans krigen mot kurderne - gjenoppta fredsprosessen!

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 14. mars 2016:

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen som har utviklet seg i den tyrkiske delen av Kurdistan, vil LO i Oslo be norske myndigheter gjøre det de kan for å få Tyrkia til å stanse krigen mot kurderne og gjenoppta fredsprosessen.


I ly av krigen i Syria har tyrkiske myndigheter siden august erklært portforbud over 50 ganger i kurdiske byer og distrikter i østlige deler av landet (Nord-Kurdistan). Tunge våpen, stridsvogner og snikskyttere blir brukt til å angripe boligområder. Omlag 300 sivile, derav mange barn, har blitt drept av tyrkiske styrker som følge av krigshandlingene som har fulgt med disse unntakstilstandene. Tyrkia begrunner dette med at de kriger mot PKK, etter at fredsforhandlingene ble brutt like etter valget sist sommer.


Situasjonen blir verre for hver dag som går. Søndag 7.februar ble, i følge kurdiske øyenvitner, en massakre gjennomført i byen Cizre i Sirnak-provinsen, i en by som har hatt portforbud i over 50 dager og hvor mange hadde søkt tilflukt i kjellere og bygninger de trodde var trygge. Massakren fant sted i et hus som var omringet av soldatene og opp mot 60 mennesker ble drept, derav rundt 30 brent til døde. FN har krevd gransking av hendelsene.


Fortsatt beleirer titusener av tyrkiske sikkerhetsstyrker områder hvor nærmere 2 millioner kurdere bor og situasjonen er kritisk flere steder. Innbyggerne får ikke begrave sine døde etter angrepene, og de sårede nektes medisinsk behandling. Dette må stoppes før nye massakre skjer.


Vi ber norske myndigheter øve press på Tyrkia for å stoppe krigshandlingene og med krav om at de gjenopptar fredsprosessen. Kurderne har allerede sagt at de ønsker dette. Krig er ingen løsning, konflikten må løses gjennom forhandlinger.