LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Sparebank1 ut av G4S

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 14. mars 2016:

LO i Oslo ønsker ikke at LO gjennom Sparebank1 skal bidra til okkupasjon og brudd på folkeretten gjennom investeringer i G4S som opererer folkerettsstridig på Vestbredden.


Sikkerhetsselskapet G4S er involvert i den israelske okkupasjonsindustrien gjennom leveranser til det israelske militæret, fengsler og ulovlige bosettinger på Vestbredden. LO i Oslo oppfordrer alle LO-forbund til å be LO om å kreve at Sparebank1 trekker alle investeringer ut av G4S.


Norsk Folkehjelp og Fagforbundets rapport “Farlige forbindelser II” fra september 2015 omhandler norske bånd til den israelske okkupasjonen. Der omtales G4S som et av selskapene involvert i virksomhet som bidrar til Israels okkupasjon av de palestinske områdene, og tilhørende brudd på folkeretten og menneskerettighetene.


G4S har lenge forsynt okkupasjonen gjennom kontrakter om militære kontrollpunkter, fengsler og politistasjoner på Vestbredden, i strid med Genèvekonvensjonene. Etter politisk press har G4S besluttet å ikke fornye flere av disse kontraktene når de går ut. Men G4S sier de vil fortsette å levere sikkerhets- og alarmtjenester til banker og supermarkeder i de ulovlige israelske bosettingene.


Den internasjonale kampanjen mot G4S har som krav at selskapet umiddelbart må trekke seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land, i tillegg til folkerettsstridig virksomhet i Israel. Dette kravet ble satt frem mot G4S Norge i 2012, og ble støttet av fagforeninger og organisasjoner.


I 2013 ble G4S Norge kjøpt opp av NOKAS. Selv om G4S ikke lenger opererer i Norge, investerer flere norske banker, fond og SPU i G4S. Sparebank1 er en av investorene. LO har en ikke ubetydelig aksjepost i Sparebank1 og sitter også i styret i banken. Denne aktiviteten er direkte brudd på LO og LO-forbundenes egne vedtak og uttalelser.


På kongressen i 2013 vedtok LO en uttalelse om Palestina som blant annet sa at «Norske myndigheter må sikre at statens pensjonsfond og norske selskaper ikke bidrar til okkupasjonen gjennom handel med og investeringer i selskaper som har aktiviteter på okkuperte områder.» Flere LO-forbund, har gjort vedtak om boikott av varer og selskap som profitterer på okkupasjonen. På landsmøtet i 2014 vedtok NTL følgende: «Så lenge okkupasjonen fortsetter, bosettingene opprettholdes og utvides må vi oppfordre internasjonalt til større og mer målretta boikott av handel og industrisamarbeid med Israel».


LO i Oslo krever at LO og LO-forbundene må følge opp uttalelsene og vedtakene og kreve at Sparebank1 trekker seg ut av alle investeringer i selskap som har aktiviteter på okkupert område, og at de starter med å trekke alle investeringer ut av G4S.