LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

La Venezuela bestemme sin egen framtid

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 13. april 2015:

Den 24.02. uttalte utenriksminister Børge Brende at han var svært bekymret for situasjonen i Venezuela etter arrestasjonen av ordfører Ledezma i Caracas. Han ønsket en rask og upartisk rettsprosess, for alle de arresterte opposisjonelle i tråd med rettsstatens prinsipper. Han viste til at i 2014 arresterte myndighetene i Venezuela flere opposisjonsledere og studenter som deltok i protester, og noen av disse sitter fremdeles i fengsel.


Utenriksministeren viser ikke til det faktum at det er avdekket et forsøk på statskupp i Venezuela, der noen offiserer i militæret er arrestert og har erkjent sin deltakelse i kupp-planene. USA er innblandet ifølge de arresterte. Noen sentrale opposisjonsledere er også avslørt for deltakelse i forsøket og er arrestert. At ordfører Ledezma er blitt arrestert er ikke mer underlig enn at en norsk ordfører hadde blitt arrestert dersom han hadde deltatt i planleggingen av et statskupp i Norge.


LO i Oslo vil påpeke at de som ble arrestert i forbindelse med de voldelige protestene som opposisjonsledere oppfordret til, og som krevde 43 liv, også ville blitt arrestert i Norge. Den venezuelanske regjeringen har bedt opposisjonen om dialog fra og med i fjor. Ytringsfrihet og forsamlingsfrihet respekteres, men ikke voldelige aksjoner.


LO i Oslo forutsetter selvsagt at de som er arrestert og pågrepet får en rettferdig rettergang, innen rimelig tid.


UNASUR, som består av samtlige stater i Sør-Amerika, krever i en nylig vedtatt uttalelse at president Obama trekker tilbake sin erklæring om at Venezuela er en særskilt fare for USAs sikkerhet. Norge må støtte denne uttalelsen. UNASUR oppfordrer til dialog og har tatt avstand fra oppfordring til vold og innblanding utenfra.


LO i Oslo ber UD v/utenriksministeren oppfordre opposisjonen i Venezuela til å være en politisk opposisjon innenfor de rammene grunnloven setter.