LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Forsvar arbeidsmiljøloven – reverser alle forverringene

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 13. april 2015:

LO, Unio og YS´ vellykkede streik 28.januar viser at en annen utvikling er mulig.


Årsmøte i LO i Oslo krever at våre politiske venner praktiserer faste ansettelser i Oslo kommune, selv om det borgerlige stortingsflertallets endringer av arbeidsmiljøloven åpner opp for økt midlertidighet. Kommende tariffoppgjør og et nytt stortingsflertall i 2017 må reversere forverringene av arbeidsmiljøloven og eventuelle forverringer av tjenestemannsloven.


De vedtatte forverringene vil styrke sjefenes innflytelse over de ansatte som får mindre frihet og økt usikkerhet. Det undergraver samtidig tariffavtalene.


H/Frp-regjerninga med støtte fra KrF og Venstre vil at ansatte skal konkurrere med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår og har støtte fra aggressive arbeidsgivere og toneangivende arbeidsgiverorganisasjoner. Den norske modellen angripes fra toppen.


Sosial dumping øker i omfang og brer seg til stadig flere bransjer. Arbeidslivskriminaliteten øker. Det er mer krevende å få til tariffavtaler og de allerede inngåtte presses og undergraves. I ly av EØS-avtalen kan leiefirma formidle tusenvis som billig arbeidskraft til næringslivet. Utenlandske arbeidsinnvandrere sendes tilbake til hjemlandet når det passer arbeidsgiverne og uten rett til ledighetstrygd hvis de blir arbeidsløse. Den norske modellen forvitrer i bånn.


Arbeidsmiljøloven er en vernelov som både skal hindre utnytting fra arbeidsgiver og at ansatte går med på å drive rovdrift på seg sjøl. Både lovbrudd og forverringer vil føre til flere ledige, økt sykefravær, flere uføretrygdede, økte forskjeller og lavere produktivitet – stikk i strid med uttalte politiske målsettinger og et mer sosialt og rettferdig samfunn.


Streiken i Norwegian var en prinsippkamp for faste ansettelser i virksomheten der man faktisk arbeider. Arbeidsrettsdommen om innleides tarifferte rettigheter i firma Brødrene Langseth AS, viser at tariffavtalene må forbedres og at rettssystemet ikke garanterer faglige rettigheter. LO og forbund må innse at den norske modellen ikke overlever uten en ny strategi basert på organisering, skolering, aktivisering og ledelse. Et første skritt er å videreføre den vellykkede markeringen til forsvar av arbeidsmiljøloven, med konkrete krav til reversering av forverringene.


Årsmøte i LO i Oslo oppfordrer til et bredt samarbeid for å sikret en ny politikk som bryter med den nyliberale frammarsjen. H/Frp-regjeringen må gjerne være midlertidig og sammen med det borgerlige flertallet forsvinne, seinest ved valget i 2017.