LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

19. oktober:

Demonstrasjon fra Jernbanetorget kl. 15:00 imot Tyrkias overgrep mot det Kurdiske folk i Syria.

21. oktober:

Politisk pub om hvordan få tariffavtale. På Kulturhuset kl. 18:00.

26. oktober:

Konferanse Hundre år siden vi vant kampen om åttetimersdagen i Samfunnssalen kl. 12 til 16.

28. oktober:

Representantskapsmøte kl. 17:00 i Norges Røde Kors konferansesenter.

Forsvar arbeidsmiljøloven

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 24. november 2014:

Vi må forvente at høringsforslagene til forverringer av arbeidsmiljøloven blir fremmet som lovforslag. Spesielt Høyre og Frp, med støtte fra Venstre, ønsker å avregulere arbeidslivet for å styrke arbeidsgivernes stilling på bekostning av de ansatte. Både sittende regjering og toneangivende arbeidsgiverforeninger ønsker at arbeidsfolk skal føle økt usikkerhet for arbeid og inntekt, ved at man skal konkurrere med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår.
Dersom regjeringa fremmer forslag til forverring av arbeidsmiljøloven, skjer det uten forutgående utredning og trepartssamarbeid. NHO støtter både forslagene og framgangsmåten.
I sum er dette å si opp den norske modellen og klassekompromisset. Dette skjer selv om det også rammer arbeidsgivere som ønsker å drive seriøst og fører til lavere produktivitet.

Fagbevegelsen står i en ny situasjon der kampen for å bevare arbeidsmiljøloven peker seg ut som den viktigste saken i tida som kommer. LO i Oslo støtter kravet om en brei landsomfattende streik (generalstreik) rettet mot eventuelle forslag til forverringer. Som et ledd i forberedelsene tas initiativ til en fanemarkering foran Stortinget så snart eventuelle forverringsforslag er kjent. Vi oppfordrer allerede nå til å starte mobiliseringen ved å videreføre arbeidet som ble gjort ved mobiliseringen til aksjonen 23. september;
• Forsterk diskusjonene på jobben
• Sett saken på dagsorden i fagforeningsmøter
• Vedta støtte til en landsomfattende markering (generalstreik) og planlegg hvordan dere selv skal delta
• Eventuelle forverringer må reverseres, enten av et annet politiske flertall og/eller ved krav i tariffoppgjør

Vi nekter å stå med lua i handa – eller å gå baklengs inn i framtida!