LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

All utenlandsk innblanding i Ukraina må opphøre og samarbeid med fascister og høyreekstreme må være uaktuelt!

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014:

Årsmøte i LO i Oslo krever at Norge bidrar til at det ukrainske folk selv kan få velge sin framtid. Dette krever at all utenlandsk innblanding opphører.

Russlands annektering av Krim er i strid med folkeretten. Den gjennomførte folkeavstemningen om halvøyas framtid har ikke internasjonal legitimitet. Folkets klare mening kan likevel få betydning for Krims framtidige status.
USA, NATO og EU-land har funnet fornyet interesse for folkeretten som de selv ikke har respektert i Afghanistan, Irak, Libya og Pakistan.
Vestlige land har hatt møter og samarbeider med ukrainske fascister i partiet Svoboda som attpåtil er representert med fire representanter i den ukrainske overgangsregjeringen.
Årsmøte i LO i Oslo mener det ikke kan kompromisses med folkeretten, ei heller fascister og nynazister.

Vi forstår det ukrainske folkets forbannelse over et korrupt og udemokratisk regime og forstår gleden over at president Janukovitsj er avsatt selv om han var demokratisk valgt.

Ukrainas økonomi er på felgen, preges av korrupsjon og der landet med skiftende regjeringer i realiteten domineres av oligarker.
EU, USA og vestlige land, Norge inkludert, tilbyr Ukraina en avtale som får store konsekvenser for befolkningen. Det kreves høynede gasspriser med rundt 50%, frys i pensjoner, studiestipend og trygdeytelser til å begynne med, samt krav til omfattende økonomiske reformer og øvrige kutt i offentlige utgifter. EU vil tvinge landet til å velge nyliberalisme.

En farlig ukrainsk nasjonalisme er oppstått og som rettes rettet mot venstresida, russere, jøder og homofile. Samtidig foregår det voldsbruk fra prorussiske grupper.
Denne politiske cocktailen sammen med utenlandsk innblanding kan føre til et autoritært styre i Kiev, støttet av vestlige land.

Årsmøte i LO i Oslo vil advare mot at Ukraina blir delt i en pro vestlig del og en pro russisk del. Landets territoriale enhet må beholdes. Vi trenger ingen ny Berlinmur i Europa, men en tredje vei. Valget kan ikke være enten Putin eller nyliberalisme.
Ukrainas utfordringer kan bare løses politisk og ikke med trusler og krig. Samtidig viser erfaringer at boikott og isolering av Russland ikke er en klok politikk.
Ukrainerne må selv bestemme. Frie- og uavhengige valg må gjennomføres. Demokratiske rettigheter må utvikles og sikres, inkludert rett til utdanning, arbeid og bolig, rettssikkerhet og ikke-diskriminering, organisasjons- og ytringsfrihet, samt fagorganisertes rett til å organisere seg med reell forhandlings- og streikerett.