LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Frafall anklagene og stopp fengslingen av spanske tillitsvalgte

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014:

Åtte medlemmer av CCOOs industriforbund og UGTs metallarbeiderforbund, ble arrestert etter å ha demonstret utenfor Airbus -fabrikken i Getafe, Madrid, i forbindelse med en felles europeisk demonstrasjon- og generalstreik i 2010.

Fabrikken produserer flydeler og har mer enn 2000 ansatte. De åtte er anklaget for å hindre politiets arbeid da de ville fjerne blokaden de streikende hadde dannet foran fabrikken. Politiet provoserte fram en konfrontasjon og gikk til angrep på de streikende og skjøt med skarpt!

Retten til å streike er lovfestet i Spania. Det spanske politiet har valgt å følge politiske signaler om å kriminalisere streiker og andre sosiale protester, framfor retten til fri fagorganisering og streikerett. Etter langvarige rettsforhandlinger, er de åtte fagforeningsaktivistene dømt til åtte år og tre måneder i fengsel, samt en stor bot. Flere fagforeningsfolk kan vente seg strenge straffer i saker som ligger til behandling i rettsvesenet hvis denne praksisen får feste seg.

LO i Oslo slutter seg til generalsekretær i IndustriAll, Jyrki Raina, som har gått hardt ut mot det spanske rettsvesenet og sagt: " Dette er ikke bare en fornærmelse mot demokratiet, dette er et gufs fra Francos tid."

LO i Oslo fordømmer den ekstreme straffeutmålingen mot arbeiderne. Vi krever at de spanske myndigheter slutter med angrepene på arbeidstakerrettigheter og stanser undertrykkingen av demokratiet i Spania.

De spanske fagforbundene ser spanske myndigheters opptreden som en del av en større kampanje mot fagforeningene i landet.

LO i Oslo stiller seg det samme spørsmålet som IndustriAll, CCOO og UGT; hvorfor har rettssaken utelukkende fokusert på demonstrantene og ikke politiets bruk av åpen ild under demonstrasjonen 29. september 2010? Flere ble såret under angrepet. Vitner til politiets oppførsel har ikke blitt avhørt under etterforskningen, som kun har hatt som mål å dømme fagforeningsmedlemmene hardt for å skape frykt, slik at folk avstår fra å benytte streikeretten.

LO i Oslos årsmøte krever at spanske myndigheter frafaller alle anklager mot de spanske kameratene og oppfordrer resten av fagbevegelsen til å gjøre det samme.