LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

19. oktober:

Demonstrasjon fra Jernbanetorget kl. 15:00 imot Tyrkias overgrep mot det Kurdiske folk i Syria.

21. oktober:

Politisk pub om hvordan få tariffavtale. På Kulturhuset kl. 18:00.

26. oktober:

Konferanse Hundre år siden vi vant kampen om åttetimersdagen i Samfunnssalen kl. 12 til 16.

28. oktober:

Representantskapsmøte kl. 17:00 i Norges Røde Kors konferansesenter.

Nei til salg av Oslo - støtt barnehageforeldrene

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014:

LO i Oslo er imot konkurranseutsetting og salg av kommunale barnehager. Byrådet og Frp ble i 2012 enige om å selge ti kommunale barnehager og konkurranseutsette sju. Dette iverksettes selv om en rapport fra De Facto påviser at en storstilt konkurranseutsetting gir et tap for kommunen på minst 700 millioner over 20 år.

Foreldre i de sju barnehagene som skal konkurranseutsettes protesterer mot det borgerlige byrådets vedtak. Ansattes lønns- og arbeidsvilkår forverres og flere truer med å slutte. Både foreldre og ansatte har fått klar støtte fra den politiske opposisjonen og fra Oslos fagbevegelse. Det borgerlige byrådet og Frp har gjort det klart, at de private verken må ta hensyn til den kommunale bemanningsnormen eller tenke på profittbegrensninger.

De mange mediaoppslagene og protestene har skapt en allianse mellom barnehageforeldre, ansatte, politiske partier og fagbevegelse. Dette har ført til at flere virksomheter har trukket tilbake interessen for konkurranseutsettingen.

Årsmøte i LO i Oslo krever som et minimum at kommunen stanser konkurranseutsetting av barnehager der det ikke er kommet inn anbud og at disse senere heller ikke privatiseres.

Vi støtter barnehageforeldrene i deres kamp mot konkurranseutsetting og forverring av barnehagetilbudet. Vi oppfordrer andre til å hente inspirasjon fra barnehageaksjonene, spesielt foreldrene i osloskolen.

Årsmøte i LO i Oslo oppfordrer til en størst mulig dugnad for en ny politikk og et nytt flertall i 2015.