LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Nei til salg av Oslo - støtt barnehageforeldrene

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014:

LO i Oslo er imot konkurranseutsetting og salg av kommunale barnehager. Byrådet og Frp ble i 2012 enige om å selge ti kommunale barnehager og konkurranseutsette sju. Dette iverksettes selv om en rapport fra De Facto påviser at en storstilt konkurranseutsetting gir et tap for kommunen på minst 700 millioner over 20 år.

Foreldre i de sju barnehagene som skal konkurranseutsettes protesterer mot det borgerlige byrådets vedtak. Ansattes lønns- og arbeidsvilkår forverres og flere truer med å slutte. Både foreldre og ansatte har fått klar støtte fra den politiske opposisjonen og fra Oslos fagbevegelse. Det borgerlige byrådet og Frp har gjort det klart, at de private verken må ta hensyn til den kommunale bemanningsnormen eller tenke på profittbegrensninger.

De mange mediaoppslagene og protestene har skapt en allianse mellom barnehageforeldre, ansatte, politiske partier og fagbevegelse. Dette har ført til at flere virksomheter har trukket tilbake interessen for konkurranseutsettingen.

Årsmøte i LO i Oslo krever som et minimum at kommunen stanser konkurranseutsetting av barnehager der det ikke er kommet inn anbud og at disse senere heller ikke privatiseres.

Vi støtter barnehageforeldrene i deres kamp mot konkurranseutsetting og forverring av barnehagetilbudet. Vi oppfordrer andre til å hente inspirasjon fra barnehageaksjonene, spesielt foreldrene i osloskolen.

Årsmøte i LO i Oslo oppfordrer til en størst mulig dugnad for en ny politikk og et nytt flertall i 2015.