LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

21. november:

Markering foran Stortinget kl. 11:00 til støtte for Ramunas Gudas med krav om at alle som arbeider i Norge skal ha yrkesskadeforsikring.

21. november:

Politisk pub om bilfri by – hvordan skal byen fungere? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

26. november:

Hva skjer med AFP? Møte om pensjon etter tariffoppgjøret 2018 hos LO i Oslo kl. 12:00 – 16:00.

26. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

Støtt stolte havnearbeidere

Uttalelse vedtatt av LO i Oslos representantskapsmøte 27. januar 2014:

Tariffavtalen for laste- og lossearbeid i havnene knyttes til ILO-konvensjon nummer 137 og som Norge har undertegnet. Registrerte havnearbeidere har fortrinnsrett på arbeidet uavhengig hvorvidt havna er privat eller offentlig eid. De er LO-organisert i Norsk Havnearbeiderforening som igjen er tilsluttet Norsk Transportarbeiderforening.

Ved Risavika Terminal har arbeidsgiverne støttet av NHO Logistikk og Transport nektet å undertegne tariffavtalen. Transportarbeiderforbundet boikotter dermed havna og havnearbeiderne i Mosjøen og Tromsø er tatt ut i sympatistreik. Dette er en lovlig tariffkonflikt som støttes av LO.

I Oslo havn har havneledelsen gått kraftig ut og angrepet krav om tariffavtale i Risavika selv om de ikke er tariffpart.

Samtidig har tariffmotparten på Oslo havn, igjen støttet av havneledelsen, flere tvistesaker med havnearbeiderne og Transportarbeiderforbundet. En tvist dreier seg om tariffavtalens bestemmelse med krav om økt antall faste ansatte, dersom antall innleide overstiger 10%, slik tilfelle er på Oslo havn. En annen dreier seg om bestemmelsen om felles spisepause nedfelt i tariffavtalen. Fagforening og forbund har blant annet foreslått å ansette flere for å løse begge tvistene, men blitt avvist.

I et hemmelig notat har ledelsen for Oslo havn framlagt en strategi for hvordan havnearbeidernes tariffavtale og kamp skal undergraves. En representant fra NHO har påtatt seg å utrede hvordan havna kan organiseres for å bli kvitt hele tariffavtalen.

I tillegg har havnestyret mot de ansattes stemmer vedtatt å overføre kommunalt ansatte havnekranførere til et privat selskap. Lønns- og arbeidsvilkår endres, der spesielt alderspensjon forverres. Det er beklagelig at representanter fra Oslos borgerlige partier sammen med representanten fra Oslo Arbeiderparti stemte for dette. Oslo SVs representant stemte avholdende.

Godt organiserte havnearbeidere med tariffavtale er avgjørende for å hindre sosial dumping. EU-kommisjonen har to ganger forsøkt å gjennomføre fri konkurranse mellom arbeidsfolk på havnene. Begge gangene er dette forhindret. Alternativet til dagens tariffavtalesystem er ikke dårligere avtaler, men at arbeidet utføres av for eksempel filippinske sjøfolk om bord i båtene, til en lønn på 20-30 kroner timen. Det er både sosial dumping og fagforeningsknusing. Havnearbeiderkampene har derfor støtte fra internasjonal fagbevegelse.

LO i Oslo støtter havnearbeidernes kamp og oppfordrer fagforeninger, klubber og enkeltpersoner til å sende moralsk støtte til ntf@transportarbeider.no og økonomisk støtte til konto 3060 19 62566.