LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Et annet Oslo er mulig - dersom byens rødgrønne vil!

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 28. oktober 2013:

Det framlagte budsjettet fra Oslos byråd viser at Høyre, Venstre og KrF, fortsetter med budsjettkutt, konkurranseutsetting og privatisering av Oslo. Frp vil med all sannsynlighet sikre flertall for hovedtrekkene i budsjettet.

Det er typisk høyrepolitikk for tolvte gang å foreslå budsjettkutt for bydelene. Denne gang med 171 millioner. Det vil ramme barnehagene og terskelen for å få sykehjemsplass kan bli høyere. Selv om det investeres milliarder i nødvendige skolebygg, kuttes skoledriften med 35 millioner. Elevtallet øker, men antall lærere holder ikke tritt. Bibliotek er foreslått nedlagt.

Byrådet fortsetter salg av Oslo. Alle de 1350 nye barnehageplasser foreslås driftet av de private. Byrådet og Frp ble i fjor enige om å selge ti kommunale barnehager og konkurranseutsette sju. Salget vil gi et kommunetap på ca. 700 millioner over 20 år, men planlegges iverksatt likevel. I årets budsjett er tre nye sykehjem konkurranseutsatt.

To skoler, rehabilitering av fire sykehjem og bygging av et nytt foreslås gjennomført med offentlig-privat samarbeid. OPS gir mer byråkrati og blir dyrere for kommunen. Dette fordi private utbyggere må betale høyere rente enn kommunen, privat egenkapital krever høyere avkastning, tilrettlegging og kontroll er dyrere enn ved vanlige anbud og eventuelle endringer i den allerede inngåtte driftsavtalen blir dyrere fordi den private utbyggeren eier avtalen som skal endres.

Salg av Oslo rammer tilbudet til brukerne og ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette fordi konkurranseutsatte og private virksomheter ofte har lavere bemanning og uansett dårligere pensjonsvilkår. Dette gir økt profitt i private lommer og skattetap for kommunen, da eksempelvis Aleris as, Attendo Care as, Espira as og Norlandia Omsorg as er registrert i skatteparadis og leverer tjenester til kommunen.

Folkeavstemningen ga byrådet en legitim rett til å søke om OL i 2022. Det er verken en fullmakt til overdådig pengeforbruk for å få lekene, eller et pålegg til partiene på stortinget om å gi en statsgaranti. De foreslås kun 15 millioner til breddeidretten i årets budsjett, samtidig som det avsettes 102 millioner til OL-søknad.

Oslos befolkning er planlagt økt, men byrådet satser ikke på nyansettelser og kommunens egne ansatte. Konkurranseutsetting, privatisering og økt bruk av innleid arbeidskraft øker forskjellene mellom de ansatte og åpner opp for sosial dumping, slik vi så det med Adeccoskandalen på Ammerudlunden sykehjem.

Oslo trenger investeringer for å ta imot befolkningsveksten, men byrådet synes det er i orden med årlige budsjettkutt framfor å øke inntektene. Eiendomsskatt med bunnfradrag på fem millioner ville ha hindret budsjettkutt og gitt mer rettferdig fordeling.

Oslos rødgrønne må våkne. Det er bare tida og veien fram til neste kommunevalg, og for å synliggjøre en klarere opposisjon. Vi støtter aksjoner mot budsjettkutt og salg av Oslo.

LO i Oslo oppfordrer til en brei dugnad av partier og organisasjoner for et nytt flertall i 2015.