LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

29. mai

Demonstrasjon mot privatisering av fire kommunale sykehjem. Rådhusets borggård kl. 16.

Uttalelser fra LO i Oslo

LO i Oslo har vedtatt flere uttalelser om samfunnspolitiske og næringspolitiske forhold. Nye uttalelser blir lagt ut fortløpende.

Fortsatt kamp mot økt pensjonsalder og større økonomiske forskjeller i alderdommen

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (22.04.2024)

Boikott Israel – fritt Palestina!

Uttalelse fra LO i Oslo (12.02.2024)

Et solidarisk pensjonssystem som gir trygghet for alle

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap (29.01.2024)

LO i Oslo støtter den viktige streiken ved Tesla-verkstedene i Sverige

Uttalelse fra LO i Oslo (27.11.2023)

Våpenhvile nå – slipp nødhjelp inn i Gaza

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap (30.10.2023)

Riv vindturbinene og la samene på Fosen få landet sitt tilbake!

Uttalelse fra LO i Oslo (16.10.2023)

Gi Fosen-samene landet sitt tilbake – riv vindturbinene

Uttalelse fra LO i Oslo (01.03.2023)

LO i Oslo støtter streiken for tariffavtale ved restauranten Olivia i Hegdehaugsveien

Uttalelse fra LO i Oslo (27.02.2023)

LO i Oslo støtter streiken for tariffavtale i 360 Logistics AS

Uttalelse fra LO i Oslo (27.02.2023)

LO i Oslo støtter de som streiker for pensjon i private barnehager

Uttalelse fra LO i Oslo (27.02.2023)

PBL må innfri sine tidligere løfter om pensjon og AFP nå

Uttalelse fra LO i Oslo (19.10.2022)

LO i Oslos høringssvar til NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Uttalelse fra LO i Oslos styre (10.10.2022)

LO i Oslo støtter lærerstreiken

Uttalelse fra LO i Oslos styre (09.09.2022)

LO in Oslo in solidarity with the RMT strikers

Uttalelse fra LO i Oslos styre (08.09.2022)

Politisk styring og rettferdig fordeling trengs i møte med krisene vi står i!

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (28.03.2022)

Faste ansettelser – nei til innleie!

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (28.03.2022)

En pensjon å leve av – styrk folketrygden

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (28.03.2022)

Stans forskjellsbehandling av mennesker på flukt

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (28.03.2022)

Kamp mot all rasisme

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (28.03.2022)

Solidaritet med det ukrainske folk

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (28.02.2022)

Ikke svekk AFP

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (29.11.2021)

Rødgrønt Oslo på riktig vei – representantskapets uttalelse om budsjett 2022

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (11.10.2021)

Støtteerklæring til de streikende kulturarbeiderne!

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (11.10.2021)

Fra bot til bedring - LO i Oslo støtter rusreformen

Uttalelse fra LO i Oslos styremøte (19.04.2021)

Koronapandemien, arbeidsløshet og endrede maktforhold i arbeidslivet

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (22.03.2021)

Atomvåpen er forbudt. Norge må bli med i kampen for global nedrustning av atomvåpen.

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (22.03.2021)

Industripolitikk er viktig for fagbevegelsen i Oslo

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (22.03.2021)

Solidaritet med Hellas

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (22.03.2021)

LO i Oslo heier på våre kamerater i streik på NHO 481 for rettferdig lønn!

Uttalelse fra LO i Oslo (03.02.2021)

LO i Oslo støtter heismontørenes kamp

Uttalelse fra LO i Oslos styre (10.12.2020)

LO i Oslo støtter vekterstreiken fullt ut!

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap (26.10.2020)

Fagbevegelsen i Norge støtter det chilenske folket i deres kamp for å skape en ny grunnlov

Uttalelse fra LO i Oslo (09.10.2020)

Fordøm Tyrkias invasjon av Rojava

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.08.2020)

Forsvar folkeretten. Stopp kapprustningen. Forby Atomvåpen

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.08.2020)

Fagbevegelsen må vise solidaritet med tamilene gjennom handling

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.08.2020)

Etabler en statlig skylagringstjeneste for offentlig sektor i Norge: Statsskyen

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.08.2020)

Styrk og utvid seriøsitetsmodellene – avvis ESAs angrep!

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.08.2020)

Støtt våre fagforeningskamerater i Chile!

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.08.2020)

Heltidsstillinger og kompetanse er viktige virkemidler i en krevende tid!

Uttalelse fra LO i Oslo (06.04.2020)

Statlig sektors rolle og viktighet i koronakrisa

Uttalelse fra LO i Oslo (06.04.2020)

Vi krever handlekraft i industri- og klimapolitikken

Uttalelse fra LO i Oslo (13.01.2020)

LO i Oslo fordømmer USAs ignorering av internasjonal folkerett

Uttalelse fra LO i Oslo (10.12.2019)

LO i Oslo fordømmer Tyrkias aggresjon mot det Kurdiske folk i Syria

Uttalelse fra LO i Oslo (14.10.2019)

LO i Oslo støtter de streikende ved Foodora

Støtteuttalelse fra LO i Oslo (20.08.2019)

Felles kamp mot rasisme, høyrepopulisme og høyreekstremisme

Uttalelse fra LO i Oslo (16.08.2019)

Stans ny kald krig – forby atomvåpen

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (25.03.2019)

LO i Oslo støtter streiken ved Troms Kjøkken AS

Støtteuttalelse fra LO i Oslo (06.02.2019)

Vi trenger flere medlemmer, tariffavtaler og organisasjonsbygging

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (26.11.2018)

Støtte til sykepleierstreiken

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (29.10.2018)

Stopp sykehusplanene på Gaustad

Uttalelse fra LO i Oslos styremøte (15.10.2018)

De rødgrønne satser på fellesskapsløsninger og et klart alternativ til høyrepolitikk

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (01.10.2018)

Bekjemp høyrepolitikk, aggressive arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (19.03.2018)

Stopp jernbanereformen og bruk reservasjonsretten mot EUs jernbanepakke IV

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (19.03.2018)

Skjerp kampen mot arbeidslivskriminalitet

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (19.03.2018)

Støtt Palestinas folk

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (19.03.2018)

Sats på ikke-kommersiell boligbygging

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap (27.11.2017)

Fortsatt borgerlig regjering må møtes av en mer offensiv fagbevegelse

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap (30.10.2017)

Støtt de ansattes lønnskamp i Kaefer Energy

Uttalelse fra LO i Oslos styre (09.10.2017)

Oslobudsjettet er et taktskifte med milliarder til fellesskapsløsninger

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap og styre (09.10.2017)

Skjerp kampen for kollektiv styring av arbeidstida

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (27.03.2017)

Nei til utflytting av statlige arbeidsplasser

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (27.03.2017)

Uregulert koblingsvirksomhet (delingsøkonomi) gir økt sosial dumping

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (27.03.2017)

LO i Oslos årsmøte ønsker en helhetlig Nasjonal Transportplan som prioriterer jernbaneløsninger landet rundt og høyhastighetstog foran økt fly- og veitrafikk!

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (27.03.2017)

Fellesskap fungerer – Vi krever en ny politisk kurs

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (21.11.2016)

Byrådet på rett vei med budsjettforslaget

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (03.10.2016)

Notat om «BAMA-linja»

Kort notat fra LO i Oslos styre (12.09.2016)

Styrket kampkraft gjennom sterkere organisering

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (29.08.2016)

Framtida for LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferanser

Uttalelse fra lokalorganisasjonenes storbykonferanse (01.06.2016)

Venezuela er ingen trussel mot USA

Uttalelse fra LO i Oslos styre (11.04.2016)

Arbeidstidsutvalgets innstilling må forkastes

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

LOs lokalorganisasjoner må være en del av Landsorganisasjonen i Norge

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

Flyktninger må få opplæring, bolig og arbeid

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

Ja til demokrati og faglige rettigheter – Stopp TTIP og TISA

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

Stans krigen mot kurderne - gjenoppta fredsprosessen!

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

Sparebank1 ut av G4S

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

Raskere bosetting av flyktninger

Uttalelse fra LO i Oslos styre (09.11.2015)

Velg side – fellesskap fungerer

Uttalelse fra LO i Oslos styre (26.10.2015)

Felles uttalelse om trafikkvekst og godstransport

Uttalelse fra LO i Oslos styre (05.10.2015)

Arbeidsinnvandring, fagorganisering og krav i en ekstrem kapitalisme

Uttalelse fra LO i Oslos styre (28.09.2015)

Tyrkias overgrep mot kurderne og menneskerettighene

Uttalelse fra LO i Oslos styre (21.08.2015)

Chiles regjering må rydde opp – kompensasjon for tortur

Uttalelse fra LO i Oslos styre (18.05.2015)

Forsvar arbeidsmiljøloven – reverser alle forverringene

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (13.04.2015)

Vi vil stå på for et nytt flertall og en ny politikk i Oslo

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (13.04.2015)

Aker må igjen bli lokalsykehus

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (13.04.2015)

La Venezuela bestemme sin egen framtid

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (13.04.2015)

Vi har råd til velferden i framtida!

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (26.01.2015)

Forsvar arbeidsmiljøloven

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (24.11.2014)

Støtt de streikende Handel og Kontor-organiserte i arbeiderbevegelsen

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (24.11.2014)

Ja til faglige rettigheter og demokrati! Nei til TTIP!

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (27.10.2014)

Oslobudsjettet krever mobilisering for et nytt flertall ved valget i 2015

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (27.10.2014)

Innfør eiendomsskatt med sosial profil

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

Ja til politiets beredskapssenter – men ikke på Alnabru

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

Nei til salg av Oslo – støtt barnehageforeldrene

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

LO i Oslo støtter lærernes kamp for en sentral arbeidstidsavtale

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

Frafall anklagene og stopp fengslingen av spanske tillitsvalgte

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

All utenlandsk innblanding i Ukraina må opphøre og samarbeid med fascister og høyreekstreme må være uaktuelt!

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

Stans volden i Venezuela – støtt den demokratisk valgte regjeringen

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

Støtt de streikende ved Design Forum

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (27.01.2014)

Støtt stolte havnearbeidere

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (27.01.2014)

Tøffere tak må til

Uttalelse om arbeidslivet fra LO i Oslos representantskapsmøte (25.11.2013)

Et annet Oslo er mulig – dersom byens rødgrønne vil!

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (28.10.2013)

Høyre og Frp i regjering krever mobilisering av fagbevegelsen

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (28.10.2013)

Stem nei til OL i Oslo

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (15.04.2013)

Forsvar faglige rettigheter – nei til borgerlig regjering

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (15.04.2013)

Klimakampen - en kamp om samfunnsmakt

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (22.01.2013)

Viktige seire, men ikke fornøyd

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (26.11.2012)

Arbeidslivet må ut av EØS

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (24.09.2012)

Mer gods fra vei til bane - nei til helikopterbase på Alnabru

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (26.03.2012)

Gjør bolig tilgjengelig for alle - bryt med markedstvangen

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (26.03.2012)

Steng Guantanamo - Norge må ta ansvar

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (26.03.2012)

Asylsøkere må få arbeidstillatelse

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (26.03.2012)

Tariffoppgjøret 2012: Lønn og faglige rettigheter

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap (23.01.2012)