LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

Arrangementer og møter er utsatt eller avlyst

Mange av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte. 1. mai ble gjennomført med virtuelt 1. mai-tog og videoer på internett.

Uttalelser fra LO i Oslo

LO i Oslo har vedtatt flere uttalelser om samfunnspolitiske og næringspolitiske forhold. Nye uttalelser blir lagt ut fortløpende.

Heltidsstillinger og kompetanse er viktige virkemidler i en krevende tid!

Uttalelse fra LO i Oslo (06.04.2020)

Statlig sektors rolle og viktighet i koronakrisa

Uttalelse fra LO i Oslo (06.04.2020)

Vi krever handlekraft i industri- og klimapolitikken

Uttalelse fra LO i Oslo (13.01.2020)

LO i Oslo fordømmer USAs ignorering av internasjonal folkerett

Uttalelse fra LO i Oslo (10.12.2019)

LO i Oslo fordømmer Tyrkias aggresjon mot det Kurdiske folk i Syria

Uttalelse fra LO i Oslo (14.10.2019)

LO i Oslo støtter de streikende ved Foodora

Støtteuttalelse fra LO i Oslo (20.08.2019)

Felles kamp mot rasisme, høyrepopulisme og høyreekstremisme

Uttalelse fra LO i Oslo (16.08.2019)

Stans ny kald krig – forby atomvåpen

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (25.03.2019)

LO i Oslo støtter streiken ved Troms Kjøkken AS

Støtteuttalelse fra LO i Oslo (06.02.2019)

Vi trenger flere medlemmer, tariffavtaler og organisasjonsbygging

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (26.11.2018)

Støtte til sykepleierstreiken

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (29.10.2018)

Stopp sykehusplanene på Gaustad

Uttalelse fra LO i Oslos styremøte (15.10.2018)

De rødgrønne satser på fellesskapsløsninger og et klart alternativ til høyrepolitikk

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (01.10.2018)

Bekjemp høyrepolitikk, aggressive arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (19.03.2018)

Stopp jernbanereformen og bruk reservasjonsretten mot EUs jernbanepakke IV

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (19.03.2018)

Skjerp kampen mot arbeidslivskriminalitet

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (19.03.2018)

Støtt Palestinas folk

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (19.03.2018)

Sats på ikke-kommersiell boligbygging

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap (27.11.2017)

Fortsatt borgerlig regjering må møtes av en mer offensiv fagbevegelse

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap (30.10.2017)

Støtt de ansattes lønnskamp i Kaefer Energy

Uttalelse fra LO i Oslos styre (09.10.2017)

Oslobudsjettet er et taktskifte med milliarder til fellesskapsløsninger

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap og styre (09.10.2017)

Skjerp kampen for kollektiv styring av arbeidstida

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (27.03.2017)

Nei til utflytting av statlige arbeidsplasser

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (27.03.2017)

Uregulert koblingsvirksomhet (delingsøkonomi) gir økt sosial dumping

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (27.03.2017)

LO i Oslos årsmøte ønsker en helhetlig Nasjonal Transportplan som prioriterer jernbaneløsninger landet rundt og høyhastighetstog foran økt fly- og veitrafikk!

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (27.03.2017)

Fellesskap fungerer – Vi krever en ny politisk kurs

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (21.11.2016)

Byrådet på rett vei med budsjettforslaget

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (03.10.2016)

Notat om «BAMA-linja»

Kort notat fra LO i Oslos styre (12.09.2016)

Styrket kampkraft gjennom sterkere organisering

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (29.08.2016)

Framtida for LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferanser

Uttalelse fra lokalorganisasjonenes storbykonferanse (01.06.2016)

Venezuela er ingen trussel mot USA

Uttalelse fra LO i Oslos styre (11.04.2016)

Arbeidstidsutvalgets innstilling må forkastes

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

LOs lokalorganisasjoner må være en del av Landsorganisasjonen i Norge

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

Flyktninger må få opplæring, bolig og arbeid

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

Ja til demokrati og faglige rettigheter – Stopp TTIP og TISA

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

Stans krigen mot kurderne - gjenoppta fredsprosessen!

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

Sparebank1 ut av G4S

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (14.03.2016)

Raskere bosetting av flyktninger

Uttalelse fra LO i Oslos styre (09.11.2015)

Velg side – fellesskap fungerer

Uttalelse fra LO i Oslos styre (26.10.2015)

Felles uttalelse om trafikkvekst og godstransport

Uttalelse fra LO i Oslos styre (05.10.2015)

Arbeidsinnvandring, fagorganisering og krav i en ekstrem kapitalisme

Uttalelse fra LO i Oslos styre (28.09.2015)

Tyrkias overgrep mot kurderne og menneskerettighene

Uttalelse fra LO i Oslos styre (21.08.2015)

Chiles regjering må rydde opp – kompensasjon for tortur

Uttalelse fra LO i Oslos styre (18.05.2015)

Forsvar arbeidsmiljøloven – reverser alle forverringene

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (13.04.2015)

Vi vil stå på for et nytt flertall og en ny politikk i Oslo

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (13.04.2015)

Aker må igjen bli lokalsykehus

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (13.04.2015)

La Venezuela bestemme sin egen framtid

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (13.04.2015)

Vi har råd til velferden i framtida!

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (26.01.2015)

Forsvar arbeidsmiljøloven

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (24.11.2014)

Støtt de streikende Handel og Kontor-organiserte i arbeiderbevegelsen

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (24.11.2014)

Ja til faglige rettigheter og demokrati! Nei til TTIP!

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (27.10.2014)

Oslobudsjettet krever mobilisering for et nytt flertall ved valget i 2015

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (27.10.2014)

Innfør eiendomsskatt med sosial profil

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

Ja til politiets beredskapssenter – men ikke på Alnabru

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

Nei til salg av Oslo – støtt barnehageforeldrene

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

LO i Oslo støtter lærernes kamp for en sentral arbeidstidsavtale

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

Frafall anklagene og stopp fengslingen av spanske tillitsvalgte

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

All utenlandsk innblanding i Ukraina må opphøre og samarbeid med fascister og høyreekstreme må være uaktuelt!

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

Stans volden i Venezuela – støtt den demokratisk valgte regjeringen

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (31.03.2014)

Støtt de streikende ved Design Forum

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (27.01.2014)

Støtt stolte havnearbeidere

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (27.01.2014)

Tøffere tak må til

Uttalelse om arbeidslivet fra LO i Oslos representantskapsmøte (25.11.2013)

Et annet Oslo er mulig – dersom byens rødgrønne vil!

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (28.10.2013)

Høyre og Frp i regjering krever mobilisering av fagbevegelsen

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (28.10.2013)

Stem nei til OL i Oslo

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (15.04.2013)

Forsvar faglige rettigheter – nei til borgerlig regjering

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (15.04.2013)

Klimakampen - en kamp om samfunnsmakt

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (22.01.2013)

Viktige seire, men ikke fornøyd

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (26.11.2012)

Arbeidslivet må ut av EØS

Uttalelse fra LO i Oslos representantskapsmøte (24.09.2012)

Mer gods fra vei til bane - nei til helikopterbase på Alnabru

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (26.03.2012)

Gjør bolig tilgjengelig for alle - bryt med markedstvangen

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (26.03.2012)

Steng Guantanamo - Norge må ta ansvar

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (26.03.2012)

Asylsøkere må få arbeidstillatelse

Uttalelse fra LO i Oslos årsmøte (26.03.2012)

Tariffoppgjøret 2012: Lønn og faglige rettigheter

Uttalelse fra LO i Oslos representantskap (23.01.2012)