LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

Arrangementer og møter er utsatt eller avlyst

Mange av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte. 1. mai ble gjennomført med virtuelt 1. mai-tog og videoer på internett.

LO i Oslos logo.


Er du vår nye kollega?

LO i Oslo er en av LOs lokalorganisasjoner. Vi arbeider for å samordne faglig og politisk arbeid for våre medlemmer, fagforeningene. Vi deltar i lokalt arbeids- og næringspolitisk arbeid for å sikre full sysselsetting, næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen. Også bolig, utdanning, byutvikling, solidaritets- og fredsarbeid er tema for oss. Vi leder fellesarrangementer ved aksjoner og streiker, arrangerer 1. mai og ulike mønstringer.

Til sekretærstillingen ligger funksjoner som møtesekretær og pådriver for utvalg og grupper, rådgivning og utredning innen faglige og politiske tema, samt informasjonsarbeid og alliansebygging. Vi søker en ansvarsbevisst person med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og god rolleforståelse. Du har kjennskap til fagbevegelsen og gjerne annet politisk organisasjonsarbeid. Tillitsvalgterfaring og kunnskap om fagbevegelsen vektlegges.


Arbeidsoppgaver:

Vi følger opp vedtak og planer og bistår styre, representantskap og utvalg i praktisk arbeid. Vi utformer søknader og rapporter, utredninger, høringsinnspill og uttalelser. Vi bistår tillitsvalgte som deltar i politisk debatt, skriver innlegg og innledninger, samt tekster for informasjonsmateriell, nettsider og sosiale medier.


Ønsket kompetanse og kvalifikasjoner:

• Du kjenner godt til fagbevegelsens samfunnsrolle og maktforhold i arbeidslivet

• Du har interesse for utredning og analyse og kjennskap til norsk politikk

• Du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og helst også på engelsk

• Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole. Relevant dokumenterbar erfaring og realkompetanse kan erstatte utdanning


Egenskaper vi ser etter:

• Du kan arbeide selvstendig og systematisk og du liker å samarbeide med andre, også når det tidvis er hektisk

• Du evner å sette deg inn i saker, analysere og sammenfatte skriftlig

• Du har god muntlig fremstillingsevne og er komfortabel med foredragsvirksomhet

• Du har god evne til å bygge relasjoner i politiske og organisatoriske miljø


Vi tilbyr:

• Varierte og meningsfulle oppgaver der du treffer samfunnsengasjerte kolleger, tillitsvalgte og fagorganiserte i et fellesskap. Fleksibel arbeidstid, noen kveldsmøter

• Lønn etter avtale i overenskomst mellom HK-AAF. Pensjonsordning

• Eget kontor i lyse og hyggelige lokaler sentralt, i Møllergata 24 i Oslo


LO i Oslo ønsker å bidra til et mangfoldig arbeidsliv og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsnedsettelse, alder og seksuell orientering. Søknadsfrist: 3. juni. Tiltredelse etter avtale.


Kontakt Ingunn Gjerstad, leder, for utfyllende opplysninger om stillingen på tlf 918 30 142 eller ingunn.gjerstad@lo-oslo.no. Søknad med CV sendes stilling@lo-oslo.no


Du kan laste ned denne stillingsutlysningen som PDF i A4-format her.