LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

22. juli

Fanemarkering for 22. juli på Youngstorget kl. 13.

Meld deg på nyhetsbrevet

LO i Oslo sender ut nyhetsbrev omkring to ganger i måneden. Hvis du vil ha nyhetsbrevet, meld inn e-postadressen du vil ha nyhetsbrevet sendt til:

Ingunn Gjerstads appell imot at regjeringa fortsetter oppsplittinga av persontrafikken på jernbanen


Foto fra streikemarkering imot fortsatt oppsplitting av jernbanen.

.

Gode kamerater


Eg hilser dere frå våre om lag hundre fagforeninger i landets hovedstad. I LO i Oslo er vi glade i tog. Vi har i årevis kjempa for å beholde og utvikle godstrafikkens nav på Alnabru. No gjaller kampluren på ny, der er sprengt kapasitet. Men i dag står vi her fordi regjeringa vil splitte opp persontrafikken på østlandet i to pakker som vi har erfaring for vil gi dårligere kvalitet.


Til liks med fagforbunda NJF og NLF som arrangerer politisk streik er vi skuffa og forbanna over at regjeringa svikter løftene sine. Vi var blant de som jobba fram et nytt rødgrønt flertall etter 8 år med det mest markedsliberale regjeringa vi har hatt i landet. Vi klarte det, sammen! Vi har gleda oss over Hurdalserklæringa og dens løfter om offensiv jernbanepolitikk, stans av anbudsutsetting og mer helhetlig og oversiktlig organisering.


Vi vil altså ha fleire togreiser. Vi vil ha skinnegående som ryggraden i kollektivtrafikken både den kortreiste og den som går lenger. Då må vi se på organiseringa av denne viktige samfunnsoppgava! konkurransepakkene, slik øvrige talere har gått gjennom, er ikke løsningen.


No er vi nødt til å ta store grep. Pusse visjonene for samfunnet. Infrastruktur er velferd, for at folk skal kunne arbeide og leve gode liv. Vi ser på dere som framfører tog som viktige klimaløsere, dere bidrar til å kutte utslipp i den farligste krisa vi står, klimakrisa, får folk bort fra bil og fly.


Det er i ferd med å bli så dårlig organisert og stykkevis og delt -og dyrt- at passasjerene forsvinn. Ein av dei som er glad i tog i landet heiter Jens Kiel og er kulturredaktør i Bergens Tidene. Eg gjengir deler av et innlegg han skreiv nyleg:


SITAT: «På onsdag tok eg nattoget med Vy frå Oslo til Bergen. Eg trur det er eit poeng at vi som bruker toget mykje fortel om kvaliteten på tilbodet, sånn at det er mogleg å ta tak i. (Eg har til dømes ein sterk mistanke om at mange av dei som jobba for jernbanereforma sjølv tok lite tog, men det er ei anna historie.)


Toget skulle gå 23.03. Dermed møtte eg opp på stasjonen i god tid, men der kunne eg lese på tavla at toget nok ikkje kom til å gå før midnatt. Det var surt at den informasjonen ikkje kom til meg før, sånn at eg kunne ha blitt lengre på festen eg var på… Men toget gjekk jo ikkje ved midnatt. Det blei berre flytta og flytta på. Når det byrjar slik, veit eg kva sti vi er på veg nedover. Men kundetelefonen var stengt, og det var ingen tilsette på stasjonen som kunne svare på kva som var realistisk avgangstid…


Etter kvart fekk eg høyre kva som sannsynlegvis har skjedd: Toget frå Bergen på ettermiddagen var forseinka med fleire timar, og det måtte bli klargjort for returen. Det er ei materiellkrise ved jernbanen som er altfor lite kjent. Slik heldt dei på heile vinteren òg: Fordi Vy ikkje har nok reservemateriell, blir det full stans når noko av det dei har bryt saman, eller eit tog blir for seint.


Til Bergen kom vi to timar og eit kvarter etter planen. For ein billett til vanvittige 1849 kroner kan eg få refundert halvparten…


Ei eg reiste med, skulle prøve nattoget for fyrste gong. Ved midnatt hadde ho til og med bursdag. Eg såg fram til ein hyggeleg øl i restaurantvogna for å feire.


I staden er eg berre flau over kvaliteten ho fekk sjå. Eg vil at fleire skal bruke toget. Men då må Vy funke.» SITAT SLUTT.


I går ble det lansert en viktig rapport fra For Velferdsstaten, «En perfekt avsporing» heiter den, av Julie Isabell Løvdal som og er lokfører.


Eg anbefaler den for alle oss som vil slåss for jernbana. Ho forklarer godt utviklinga av norsk jernbane frå det vi gjerne kaller skilsmissa i 1996 og kvifor det blir slik Jens beskriv. Og hva vi kan gjøre.


Ein måte det kan funke på er jo at en samler materiell og folk og det ein har i et selskap igjen, slik at ein har smidigere tilgang til både materiell og personell, altså det omvendte av det vi står og demonstrerer mot i dag.


Kamerater: Vi må reversere jernbanereformen!


Vi må og ut av jernbanepakke 4 som den forrige regjeringa smaug oss inn i før dei vart kasta.


Vi har trua på regjeringa vil ha tannkrem tilbake på tube, det har vi sett på andre områder. Fri konkurranse som ideologi er ikke framtida.


Vi står skulder ved skulder med våre kamerater i jernbanen. Vi vil ta toget!Appell av Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo, holdt 14. juni 2022 på Jernbanetorget under politisk streik imot fortsatt oppsplitting av jernbanen.