LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

30. april:

Allsangkveld ved Kulturutvalget i LO i Oslo og Sosialistisk kor i Oslo på Kulturhuset kl. 18:30 til 20:30

1. mai:

Arrangementet på Youngstorget begynner med korpsmusikk og appeller kl. 11:20. Taler fra kl. 11:50. Demonstrasjonstoget går kl. 12:45.

2. mai:

Internasjonalt forum om Spania i dag sett i lys av arven etter Franco, kl. 16:30 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

23. mai:

Politisk pub om boligpolitikk på Kulturhuset kl. 18:00.

27. mai:

Representantskapsmøte i LO i Oslo.

EU strammer grepet

Faglig høstkonferanse torsdag 8. og fredag 9. november på Kulturhuset i OsloTorsdag 8. november kl. 09:30 til 15:30:

EUs arbeidsmarkedsmyndighet, ACER og Nei til EUs søksmål

• Roar Eilertsen og Idar Helle fra De Facto legger fram De Factos nye utredning om EUs arbeidsmarkedsmyndighet ELA.

• Geir Vollsæter, spesialrådgiver i IndustriEnergi, innleder om ACER, EUs fjerde energipakke, muligheten for å regulere strømpriser og sikre industrien.

• I strid med Grunnloven? ved Hans Petter Graver. Nei til EUs grunnlovsrettssak, ved Kathrine Kleveland.


Pubmøte om jernbanepakke 4:

Pubmøte Jernbanepakke 4 – anbud til evig tid? torsdag 8. november kl. 17:00 på Jaeger i Grensen 9 i Oslo. Grethe Thorsen fra Norsk Lokomotivmannsforbund innleder. Representanter fra partiene bes om å svare: Skal Norge bindes til oppsplitting og anbud på Jernbanen for all framtid? Skal EUs Jernbanebyrå bestemme sikkerheten på norsk jernbane? Vedtak med simpelt flertall?Fredag kl. 09:00 til 13:00:

Hvem skal bestemme over velferdsstaten?

• Lin Andrea Gulbrandsen, assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF), innleder om EUs mobilitetspakke.

• Mette Nord, leder i Fagforbundet, og tidligere sjefsøkonom i LO, Stein Reegård, innleder om Hjelmengutvalget og muligheten til å hindre profitt på velferd og å sikre lønn og pensjon når offentlige tjenester anbudsutsettes. Hvor stort er handlingsrommet innenfor EØS-avtalen?Konferanseavgift er kr. 400,- per dag inkludert lunsj og kaffe.

Gå til påmeldingsskjema her.


Med forbehold om endringer i programmet.


Arrangører: Nei til EUs Faglige utvalg, LO i Oslo, LO i Stavanger og LO i Trondheim.