LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

21. november:

Markering foran Stortinget kl. 11:00 til støtte for Ramunas Gudas med krav om at alle som arbeider i Norge skal ha yrkesskadeforsikring.

21. november:

Politisk pub om bilfri by – hvordan skal byen fungere? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

26. november:

Hva skjer med AFP? Møte om pensjon etter tariffoppgjøret 2018 hos LO i Oslo kl. 12:00 – 16:00.

26. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

EU strammer grepet

Faglig høstkonferanse torsdag 8. og fredag 9. november på Kulturhuset i OsloTorsdag 8. november kl. 09:30 til 15:30:

EUs arbeidsmarkedsmyndighet, ACER og Nei til EUs søksmål

• Roar Eilertsen og Idar Helle fra De Facto legger fram De Factos nye utredning om EUs arbeidsmarkedsmyndighet ELA.

• Geir Vollsæter, spesialrådgiver i IndustriEnergi, innleder om ACER, EUs fjerde energipakke, muligheten for å regulere strømpriser og sikre industrien.

• I strid med Grunnloven? ved Hans Petter Graver. Nei til EUs grunnlovsrettssak, ved Kathrine Kleveland.


Pubmøte om jernbanepakke 4:

Pubmøte Jernbanepakke 4 – anbud til evig tid? torsdag 8. november kl. 17:00 på Jaeger i Grensen 9 i Oslo. Grethe Thorsen fra Norsk Lokomotivmannsforbund innleder. Representanter fra partiene bes om å svare: Skal Norge bindes til oppsplitting og anbud på Jernbanen for all framtid? Skal EUs Jernbanebyrå bestemme sikkerheten på norsk jernbane? Vedtak med simpelt flertall?Fredag kl. 09:00 til 13:00:

Hvem skal bestemme over velferdsstaten?

• Lin Andrea Gulbrandsen, assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF), innleder om EUs mobilitetspakke.

• Mette Nord, leder i Fagforbundet, og tidligere sjefsøkonom i LO, Stein Reegård, innleder om Hjelmengutvalget og muligheten til å hindre profitt på velferd og å sikre lønn og pensjon når offentlige tjenester anbudsutsettes. Hvor stort er handlingsrommet innenfor EØS-avtalen?Konferanseavgift er kr. 400,- per dag inkludert lunsj og kaffe.

Gå til påmeldingsskjema her.


Med forbehold om endringer i programmet.


Arrangører: Nei til EUs Faglige utvalg, LO i Oslo, LO i Stavanger og LO i Trondheim.