LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

26. september:

Faglig konferanse om EU og EØS. Kl. 10:00 til 16:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

30. september:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 i Røde Kors konferansesenter.

10. oktober:

Politisk streik imot Jernbanepakke 4: Demonstrasjonstog fra Jernbanetorget kl. 12:30 og fanemarkering foran Stortinget kl. 13:00.

26. oktober:

Konferanse Hundre år siden vi fikk åttetimersdagen i Samfunnssalen kl. 12 til 16.

Plakat om boligpolitisk seminar 19. september.

Presentasjonene som ble vist på boligpolitisk seminar onsdag 19. september 2018 hos LO i Oslo, Møllergata 24 OsloHer kan du laste ned presentasjonene fra boligpolitisk seminar 19. september 2018:


Jerry Lieberman - The Right to Housing and How to Enact It


Tashi Nyima - Affordable Housing Policy and Practice in China: A Discussion of Problems and Prospects


Kjetil Gyberg - Erfaringer fra Wien og Zürich


Johan Ditlef Martens - Sosial boligbygging i Oslo, historie og muligheter


Stein Stugu - Hvordan utvikle og finansiere en inkluderende boligpolitikk?


Maren Bjerkeng - En tredje boligsektor i Oslo. Mål og muligheterProgram for boligpolitisk seminar 19. september:

Tid: Innleder: Tema:
10:00 Ingunn Gjerstad, LO i Oslo Velkommen! Hensikten med seminaret
10:10 Hanna Markussen (MDG), byråd for byutvikling Oslo kommunes arbeid for en sosial og inkluderende boligpolitikk
10:20 Jerry Lieberman, The Evolution Institute The Right to Housing and How to Enact It
11:00 Tashi Nyima, The Evolution Institute Affordable Housing Policy and Practice in China: A Discussion of Problems and Prospects
11:40 Kjetil Gyberg Erfaringer fra Wien og Zürich
12:10 Lunsj
13:00 Johan Ditlef Martens Sosial boligbygging I Oslo – historie og muligheter
13:40 Stein Stugu Hvordan utvikle og finansiere en inkluderende boligpolitikk?
14:20 Maren Bjerkeng, Grape Architects En tredje boligsektor i Oslo. Mål og muligheter
14:50 Avsluttende diskusjon med hovedvekt på hva som kan gjøres
16:00 Slutt

Møtested: LO i Oslo, Møllergata 24, niende etasje.

Møtetid: Onsdag 19. september 2018 kl. 10:00. Seminaret skal være ferdig til kl. 16:00.

Arrangør: LO i Oslo , Senter for utvikling og miljø (Universitetet i Oslo), Evolution Institute og De Facto