LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

19. september:

Boligpolitisk seminar om inkluderende og sosial boligpolitikk, internasjonale erfaringer og norske muligheter. Foredrag på engelsk og norsk. Kl. 10:00 - 16:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

19. september:

Politisk pub om boligpolitikk. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

1. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

11. oktober:

Aksjon imot jernbanepakke 4 med appeller og band. Foran Stortinget kl. 15:00.

15. oktober:

Internasjonalt forum: Hellas i krise. Kl. 17:00, med mat kl. 16:30, LO i Oslo, Møllergata 24.

24. oktober:

Politisk pub kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

29. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

21. november:

Politisk pub kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

26. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

Plakat om boligpolitisk seminar 19. september.

Boligpolitisk seminar onsdag 19. september kl. 10:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24 Oslo

Hvordan kan vi sikre en inkluderende og sosial boligpolitikk i Norge? Med utgangspunkt i internasjonale erfaringer og den sosiale boligbyggingen i Norge ønsker vi å få fram forslag til tiltak som kan og bør gjennomføres.

Last ned plakat for seminaret her.Meld deg på boligpolitisk seminar her:

Navn: Må fylles ut
E-post: Må fylles ut
Representerer: Frivillig
Matbehov: Fyll ut ved matallergier o.a.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Du får bekreftelse på e-post. Hvis du ikke mottar noen bekreftelse kontakt oss på e-post post@lo-oslo.no eller telefon 46 82 23 61 / 22 96 01 00.

Du kan også sende oss e-post til post@lo-oslo.no.Program for boligpolitisk seminar 19. september:

Tid: Innleder: Tema:
10:00 Ingunn Gjerstad, LO i Oslo Velkommen! Hensikten med seminaret.
10:10 Jerry Lieberman, The Evolution Institute The Right to Housing and How to Enact it
10:50 Tashi Nyima, The Evolution Institute Affordable housing policy and practice in China: A discussion of problems and prospects
11:30 Kjetil Gyberg Erfaringer fra Wien og Zürich
12:00 Lunsj
12:45 Johan Ditlef Martens Sosial boligbygging I Oslo – historie og muligheter
13:25 Stein Stugu Hvordan utvikle og finansiere en inkluderende boligpolitikk?
14:05 Grape Architects En tredje boligsektor i Oslo. Mål og muligheter
14:45 Avsluttende diskusjon med hovedvekt på hva som kan gjøres
16:00 Slutt

Noen innledninger er på engelsk og noen på norsk. Innledninger på engelsk blir ikke tolket.

Alle innledninger avrundes med litt tid til spørsmål og korte kommentarer.

Møtested: LO i Oslo, Møllergata 24, niende etasje.

Møtetid: Onsdag 19. september kl. 10:00. Seminaret skal være ferdig til kl. 16:00.

Møteleder: Ingunn Gjerstad, LO i Oslo.

Arrangør: LO i Oslo , Senter for utvikling og miljø (Universitetet i Oslo), Evolution Institute og De Facto

Påmelding senest mandag 17. september til post@lo-oslo eller benytt skjemaet over.