LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

25. september

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

ÅPNING AV UTSTILLING OM «SPANIAHJELPEN» mandag 10. oktober kl.17.00

I år er det 80 år siden den spanske borgerkrigen startet. General Fransisco Franco og hans medsammensvorne rettet i juli 1936 et angrep mot den spanske regjeringen, som var valgt på demokratisk vis samme vår. Franco hadde våpenstøtte fra Adolf Hitler i Tyskland og Benito Mussolini i Italia, og med støtte fra godseiere og det høyere borgerskap i Spania innledet han en blodig borgerkrig for å nedkjempe den spanske republikken. Mer enn 30.000 frivillige fra hele verden, herunder over 200 nordmenn, deltok i den Internasjonale Brigaden som kjempet mot Francos falangister. I Norge startet fagforeninger umiddelbart hjelpeinnsamlinger av mat og klær til de som deltok på republikkens side, og i november 1936 ble «den norske hjelpekomiteen for Spania» til daglig kalt «Spaniahjelpen» dannet med Arbeidersaniteten som pådriver, begge forløpere til Norsk Folkehjelp. Daværende partisekretær i Arbeiderpartiet, Einar Gerhardsen, leder av Arbeidernes Opplysningsforbund, Haakon Lie og justisminister Trygve Lie besøkte alle den spanske fronten og kunne berette om lidelsene det spanske folk ble utsatt for, på linje med rapporter fra Nordal Grieg, Gerda Grepp, Lise Lindbæk, Nini Gleditsch og flere andre. Det bidro til en ytterligere mobilisering. I Norge samlet Spaniahjelpen med sine 100 underavdelinger rundt om i landet inn mer enn 1,3 millioner kroner. Pengene gikk til å reise et sykehus og barnehjem, mat og medisiner. Det på et tidspunkt, hvor det ikke fantes TV i Norge, og 20 % av den norske befolkningen var arbeidsledige og over 12 prosent i 1935 mottok fattighjelp. Men selv blant dem ga mange en 50-øring i solidaritet med Spanias folk. Og fagbevegelsen spilte en framtredende rolle med bruk av kontingenttrekk og innsamlinger på lønningsdager.


I mars 1939 tok Franco og hans falangister over makten i Spania, og han innførte et fascistisk diktatur som varte helt fram til hans død i 1975. Under hele hans regjeringsperiode var det tabu og forbudt å snakke om den norske Spaniahjelpens sykehus og barnehjem. Og etter hans død ble det innført en pakt om å glemme fortiden, El pacto de Olvido, - «glem dine tap, så glemmer jeg mine». Først i nyere tid har folk i Spania kunnet hente krigshistorien fram fra glemselen og tausheten. En av dem er billedkunstneren Antonio Miró som i fargerike bilder har visualisert fortellingen om borgerkrigen og det internasjonale solidaritetsarbeidet. Hans bilder danner grunnlaget for en utstilling om Spaniahjelpen som vises fra 10. oktober – 4. november i Galleri Sverdrup på Blindern. Utstillingen er kommet i stand i samarbeid mellom Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, og LO i Oslo. Åpningen er kl. 17.00 den 10. oktober og samme dag kl. 15.00 er det et faglig seminar om den spanske borgerkrigen i Georg Sverdrups hus, auditorium 2. Åpningen, fagseminaret og utstillingen er gratis og åpen for alle. Velkommen! Les mer om utstillingen her: http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/spaniahjelpen.html